Newsletter Editie maart 2013

In onze digitale Newsletter belichten wij de meest actuele ontwikkelingen op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

 • Introductie minimale veiligheidsnormen KBO
 • Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen?
 • Recente adviezen CBN
 • Update begrotingsmaatregelen
 • Roerende inkomsten in 2013
 • Nieuwe factuurvoorschriften
 • BTW op voorschotten en de heisa die ontstond ...
 • BTW en het voordeel van alle aard voor de firmawagen
 • Vennootschappen - Taxatie van aandelentransacties
 • Verhoogde vrijstelling sociale zekerheid voor buitenlandse werknemers
 • Belastingvrije loonbonus onderworpen aan solidariteitsbijdrage
 • Aandelen naan toonder - anno 2013
 • Wijninckxbijdrage
 • Verbod op terbeschikkingstelling werknemers aangescherpt

Introductie minimale veiligheidsnormen KBO

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid heeft minimale veiligheidsnormen uitgewerkt die verplicht dienen te worden nageleefd door instellingen en organisaties die sociale persoonsgegevens raadplegen of meedelen via de Kruispuntbank, het netwerk van de sociale zekerheid.

Meer lezen

Overnamefinanciering steeds moeilijker te krijgen?

De meeste overnames worden nog steeds bancair gefinancierd. De eigen middelen van de koper worden meestal aangevuld met bankleningen, zodat met dezelfde eigen inbreng een groter bedrag geïnvesteerd kan worden. Sinds geruime tijd vragen de banken doorgaans een eigen inspanning van 25 tot 30%, terwijl de looptijd voor overnamekredieten teruggebracht werd tot maximaal 5 à 7 jaar.

Meer lezen

Recente adviezen CBN

In dit artikel vindt u het overzicht van de recente adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Meer lezen

Update begrotingsmaatregelen

Eind december verscheen een programmawet met begrotingsmaatregelen. Hierin staan opnieuw een aantal belangrijke fiscale wijzigingen.

Meer lezen

Roerende inkomsten in 2013

Zoals u allicht reeds heeft vernomen, bedraagt de roerende voorheffing op dividenden, interesten en andere roerende inkomsten vanaf 1 januari 2013 in principe steeds 25% (art. 269 WIB’92). De Administratie heeft e.e.a. nader toegelicht in een circulaire van 1 februari 2013 (Ci.RH.233/623.477, AAFisc 6/2013).

Meer lezen

Nieuwe factuurvoorschriften

Per 1 januari 2013 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de facturatie. In een recente Circulaire van 23 januari 2013 (Circ. AFZ nr. 2/2013, AFZ/2011-0272) licht de fiscus deze wijzigingen toe.

Meer lezen

Btw op voorschotten en de heisa die ontstond ...

Wanneer vindt voor btw het belastbare feit plaats en wordt de btw ‘opeisbaar’? Dit is een belangrijke vraag aangezien op dat moment de btw door de leverancier moet worden afgedragen aan de Schatkist en de afnemer in principe de btw zou kunnen aftrekken.

Meer lezen

Btw en het voordeel van alle aard voor de firmawagen

Op 18 december 2012 verscheen in de Administratieve Beslissing nr. ET 119.650/3 van 11 december 2012 het langverwachte addendum dat voorziet in de praktische toepassingsmodaliteiten voor de gewijzigde aftrek van btw op 'bedrijfsmiddelen', zoals firmawagens.

Meer lezen