Hoe een goede interne audit dynamische organisaties helpt hun risico’s te beheersen.

Dynamische ondernemingen worden voortdurend uitgedaagd om de risico’s in hun omgeving aan te pakken. Zij moeten kunnen aantonen dat ze over de nodige controletools beschikken om deze risico’s te kunnen beheersen en hun strategische doelen te bereiken.

We helpen u het juiste evenwicht te vinden tussen risico's en opportuniteiten door een controle-omgeving op te zetten die veranderende risico’s van binnen en buiten uw onderneming kan ondervangen. Ons Business Risk Services team begeleidt u bij het beheersen van de risico’s waarmee uw onderneming onvermijdelijk geconfronteerd wordt. We verstrekken onafhankelijk advies aan openbare, private en non-profit organisaties dat leidt tot een grotere transparantie en een sterkere bedrijfsleiding. Onze oplossingen zijn precies op maat van uw behoeften en kunnen gaan van een eenmalige risicoanalyse tot de volledige uitbesteding van uw interne-auditfunctie.

Risk How to be cyber secure? Lees meer

Onze diensten:

 • Risico management
  Identificeren van het risicoprofiel van een onderneming en haar doelstellingen, vaststellen van bestaande risico’s (operationeel, compliance en strategisch), opzetten van een controle-omgeving om risico’s op te volgen en te beheersen
 • Internecontrolediensten
  Evaluatie van bestaande controleframeworks in organisaties
 • Interne-auditdiensten
  Uitvoeren van een interne audit, in co-sourcing of volledige outsourcing, opzetten van een interne-auditfunctie
 • Interne audit van fondsen (Pensioenfondsen, verzekeringsfondsen, …)
 • Gespecialiseerde dienstverlening inzake attestatie & audits in het kader van certificatie
 • Wettelijke en compliance audits
  Compliance met wetgeving of in het kader van contracten
 • IT audits
  Opsporen van risico’s in IT-systemen en processen
 • Project audits
  Audits ter ondersteuning van subsidies en beurzen