Innovatieve nieuwe technologieën kunnen toegevoegde waarde leveren voor uw bedrijf, maar ze kunnen ook de complexiteit van beveiligingsrisico's vergroten.

De evolutie van digitale technologie zorgde voor een explosie aan gegenereerde data. Dit houdt kansen in voor wie technologisch onderlegd en crimineel ingesteld is om hier misbruik van te maken.

Cyberaanvallen worden doelgerichter, vakkundiger en ambitieuzer. Geografische grenzen zijn van geen tel meer. Toezichthouders en belanghebbende partijen verhogen de druk op organisaties om deze risico's onder controle te houden. Als gevolg hiervan staat cybersecurity tegenwoordig bovenaan de agenda van management en raden van bestuur.

Zo moeten bedrijven voor een up-to-date risicobeheer zorgen en de vereiste cybersecuritypraktijken implementeren en worden ze geacht over de volledige onderneming een adequate cultuur te ontwikkelen ter vrijwaring van hun belangen en reputatie.

Informatie en gegevens behoren immers tot de meest waardevolle activa van eender welke organisatie. Economische en marktkrachten hebben organisaties de laatste decennia er dan ook toe aangezet om grote veranderingen door te voeren.

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) trad in mei 2018 in werking en heeft een aanzienlijke impact gehad op alle sectoren wat betreft gegevensverwerking in het algemeen en persoonsgegevens in het bijzonder.

Isabel Derison
Partner, Business Risk Services
Isabel Derison

Hoe Grant Thornton kan helpen

Grant Thornton kan u helpen om ervoor te zorgen dat uw beheer van bedrijfsrisico’s, cybersecurity, privacynormen en infrastructuur afgestemd is op het door u beoogde doel. Zo kan u uw organisatie beschermen tegen de bedreigingen van vandaag en morgen.

Onze expertise op het vlak van IT-, cybersecurity- en GDPR-risico’s en onze adequate methodologie zullen u daarbij helpen om uitdagingen binnen uw onderneming te begrijpen, te prioriteren en aan te pakken.

We bieden u op dat vlak volgende diensten aan:

  • gegevensbescherming en privacy (GDPR) (evaluatie van de huidige situatie/implementatie…?)
  • evaluaties op het vlak van security (ISO 27001)
  • adviesverlening op het vlak van cybersecurity.