Kom meer te weten over onze Audit & Assurance tools en methodologie

Uw stakeholders verwachten transparantie, risicomanagement en evaluatie van de financiële rapportering van uw organisatie. Ons auditproces en onze rapportering helpen u daarbij, maar daar houdt het niet op. Onze aanpak gaat verder dan het afleveren van een gecertificeerd controleverslag om u zekerheid te bieden over uw jaarrekening en compliance.

Als uw vertrouwde adviespartner adviseren wij u ook omtrent de risico’s die we detecteren tijdens de audit. Aangezien we uw onderneming begrijpen en we het als onze taak zien uw organisatie en haar strategie beter te leren kennen, maakt het evalueren van de risico’s en de gevolgen die daaraan verbonden zijn, integraal deel uit van onze aanpak. We brengen de risico’s niet enkel onder de aandacht, maar bieden zinvolle aanbevelingen over hoe u ermee kan omgaan en hoe u uw organisatie verder kan doen groeien.

IFRS Viewpoint Common control business combinations Read more
IFRS Viewpoint Inventory discounts and rebates Read more

De tools en procedures die we daarvoor gebruiken, werden in functie van die resultaten ontworpen. Alle leden van het netwerk van Grant Thornton International hanteren de Horizon-methodologie en maken daarbij gebruik van Voyager, een revolutionaire ‘paperless’ auditsoftware die werd ontwikkeld om auditteams te helpen bij de identificatie van de risico’s op fouten in de jaarrekening en de link naar de processen en interne controles die werden voorzien om deze risico’s het hoofd te bieden. Bovendien begeleidt Voyager auditteams bij het documenteren, evalueren en testen van interne-controlesystemen.

Op die manier kunnen onze teams hun verslaggeving afstemmen op de vastgestelde risico’s. Daardoor kunnen zij opportuniteiten identificeren om deze interne-controlesystemen (nog) te verbeteren. Voyager kan ook auditprogramma’s genereren voor 16 verschillende sectoren die aangepast zijn aan de individuele situatie van de klant en die zich toespitsen op de risicogebieden van uw onderneming.

Kenmerken van de Horizon-auditaanpak

  • Een vennoot als vast aanspreekpunt
  • Beoordeling van de interne financiële controles en aansluitend bruikbaar advies met het oog op optimalisatie
  • Focus op het begrijpen van de belangrijke transactiecycli die een impact hebben op uw onderneming
  • Geavanceerde auditprocedures op maat van uw business – ongeacht de omvang van uw bedrijf en ongeacht uw locatie
  • Een kwalitatief hoogstaande dienstverlening over de hele wereld