Toegevoegde waarde voor uw onderneming door efficiënte ondersteuning van de communicatie naar uw stakeholders

Organisaties moeten zich naar verschillende stakeholders toe verantwoorden: aandeelhouders, bestuurders, management, zowel intern als extern. Ondersteuning om aan alle rapporteringsvereisten te voldoen door een expert kan ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor uw organisatie.  

Onze juristen zijn gespecialiseerd in het adviseren van alle 'corporate stakeholders' binnen Belgische vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan het adviseren van aandeelhouders en vennoten, maar ook van de leden van de bestuurs- of directieorganen en van het management.

Corporate governance report 2016 Boards of the future

Steering organisations to thrive

Read more

Bijzondere aandacht gaat uit naar het adviseren en helpen structureren van de interne verhoudingen binnen rechtspersonen (door middel van aandeelhoudersovereenkomsten, reglementen van interne werking, bestuursakkoorden) maar ook naar de externe verhoudingen (risico's en aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders t.o.v. handelspartners, de overheid, enz.).

Wij adviseren tevens omtrent het structureren van de wijze waarop de diverse stakeholders deelnemen aan de operationele werking van de vennootschap of rechtspersoon en de manier waarop vennootschappen in een groepsverband zijn gestructureerd en onderling met elkaar handelen.

In samenwerking met onze sociaalrechtelijke adviseurs bieden wij ook gespecialiseerde advisering aan op het vlak van management-, dienstverlening- en outsourcingcontracten.