Uw vragen, onze antwoorden: praktisch en helder advies over arbeids-en sociale zekerheidsrecht

Het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht is een doolhof van reglementeringen waarin een werkgever gemakkelijk zijn weg verliest. Onze juristen adviseren u en staan u bij van bij de aanvang van de arbeidsrelatie met uw werknemer tot aan zijn uitdiensttreding (ontslag, pensioen, enz.).

Helpdesk internationale tewerkstelling

Bij een tewerkstelling of detachering van een werknemer in België komen heel wat zaken kijken.

Partner Marc Van den Bossche

Tax & Legal

Neem contact op

Als buitenlandse werkgever bent u misschien onvoldoende op de hoogte van de Belgische wetgeving. Ook uw werknemer heeft tal van vragen. Wij adviseren u over de sociale en fiscale gevolgen van de internationale tewerkstelling voor u en uw werknemer en verlenen u bijstand bij het vervullen van de vereiste formaliteiten en bij de opstart van de payroll in België.

Tewerkstelling buiten België

Ook indien u als Belgische werkgever uw werknemer buiten België detacheert of indien u uw werknemer gelijktijdig in meerdere landen wenst tewerk te stellen, heeft u mogelijks heel wat vragen. Grant Thornton adviseert u over de Belgische gevolgen van de internationale tewerkstelling en over de te vervullen formaliteiten. Indien gewenst schakelen wij een Grant Thornton-kantoor in het land van bestemming in.