article banner
Direct Tax

Kosten klantenevenement volledig aftrekbaar (ook voor inkomstenbelastingen)

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

Bij het organiseren van een event met een publicitair doel ontstaat vaak discussie omtrent de aftrekbaarheid van de gemaakte kosten. De fiscus wenst immers enerzijds de aftrek van de kosten te beperken tot 50% (kosten van onthaal) en weigert anderzijds de aftrek van de btw (kosten van onthaal en/of kosten van spijzen en dranken). Dit was althans zo. De fiscus heeft immers de strijdbijl begraven en aanvaardt nu – zowel voor btw als voor inkomstenbelasting – de kwalificatie als volledig aftrekbare reclamekosten.

Reeds in 2015 bevestigde de fiscus dat de btw op zulke kosten volledig aftrekbaar is als deze hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel hebben (beslissing E.T. 124.247, 13 maart 2015). In antwoord op een parlementaire vraag heeft de Minister dit btw-standpunt nu doorgetrokken naar de inkomstenbelastingen.

Concreet is dus een volledige aftrek als beroepskost mogelijk voor de kosten van een evenement dat georganiseerd wordt voor bestaande of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen. Het doel van de kosten (reclame) primeert in dit geval op de aard van de kosten (onthaal).