Vele ondernemingen zoeken manieren om hun sleutelfiguren (naar waarde) te verlonen en hen ook meer te betrekken in het beleid en/of de bedrijfsresultaten. In het verleden werden hiervoor reeds bijzondere verloningstechnieken gecreëerd (bijv. niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen, werknemersparticipatie, aandelenopties, ...) die echter vaak dermate omslachtig zijn dat het succes hiervan beperkt gebleven is. De regering doet nu een nieuwe poging om werknemers te laten delen in de winst van de onderneming door middel van de zogenaamde 'winstdeelname' (zonder effectieve participatie in het kapitaal).

We overlopen kort het sociale en fiscale regime van deze nieuwe winstdeelname (voor zover reeds gekend – de wettelijke uitwerking volgt nog).

Werknemer

De winstdeelname is niet onderworpen aan sociale bijdragen voor werknemers, maar er wordt wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% ingehouden. De winstdeelname wordt belast aan een tarief van 7%. Indien m.a.w. een winstdeelname van €1.000 wordt toegekend, dan ontvangt de werknemer netto €808 na inhouding van de solidariteitsbijdrage (13,07%) en belasting (7%).

Werkgever

De winstdeelname is niet onderworpen aan de patronale sociale bijdragen, maar ze is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Bij uitkering van een winstdeelname van €1.000, bedraagt de kostprijs voor de werkgever dus €1.290 (voor 2018 aan het belastingtarief van 29%).

Voorwaarden

  • De winstdeelname zal (vrijblijvend) mogelijk zijn voor alle werknemers (niet voor de bedrijfsleiders).
  • Indien de winstdeelname geldt voor alle werknemers kan deze ingevoerd worden door een beslissing van de algemene vergadering en een informatieverstrekking op ondernemingsniveau. Indien een onderscheid gemaakt wordt tussen bepaalde werknemers(categorieën) moet de invoering gebeuren door middel van een CAO of toetredingsakte (indien geen vakbondsafvaardiging).
  • De winstdeelname mag geen bestaande loonelementen vervangen.
  • Het bedrag van de winstdeelname mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa van de onderneming.

Vergelijking met andere bonusregelingen

  Winstdeelname - 
Zomerakkoord
  Bonus   CAO 90   Winstdeelname - Wet 22/5/2001  

Loonkost:

               
- Sociale bijdrage     25% 1.250 33% 1.330    
- VenB   1.290         29% 1.290
Bruto   1.000   1.000   1.000   1.000
Kost werknemer:                
- Sociale bijdrage 13% 131 13% 131 13% 131 13% 131
- PB 7% 61 54% 465 0% 0 25% 217
    192   596   131   348
Netto   808   404   869   652
    63%   32%   65%   51%

Conclusie

Door uw sleutelmedewerkers te laten participeren in het beleid en/of de bedrijfsresultaten, kan u ervoor zorgen dat de groei van uw onderneming hand in hand gaat met de persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling van uw sleutelmedewerkers. Er zijn diverse opties die deze participatie mogelijk maken, gaande van éénmalige of recurrente initiatieven (individuele of collectieve bonussen), de mogelijkheid tot het verwerven van aandelen (opties, warranten, etc.), tot en met een brede en uitgewerkte werknemerscoöperatie. Al deze instrumenten hebben een sociaal en fiscaal prijskaartje en verschillen ook in de praktische uitwerking.

Alleszins leidt nieuwe winstdeelname tot een nettovergoeding die gelijkaardig is aan de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus (CAO 90), maar deze bonusregeling zal wellicht ruimer toepasbaar en minder complex zijn. Wij volgen de verdere uitwerking hiervan op de voet zodat we u kunnen bijstaan bij het uitzoeken van de voor uw bedrijf gepaste methode en kunnen zorgen voor een correcte uitwerking op alle vlakken.