Newsletter

Insights for growth - Q2 2018

Als groeiadviseurs brengen wij u elk kwartaal nieuwe inzichten over financiële en fiscaal-juridische topics.

In deze editie leest u volgende onderwerpen:

 • De accountant, uw vertrouwenspersoon
 • Bent u klaar voor GDPR? Raadpleeg de checklist voor economische beroepen
 • Recente CBN-adviezen
 • De saga van de minimumbezoldiging - "to pay or not to pay"
 • Tax shelter na de hervorming vennootschapsbelasting: nog steeds interessant of niet?
 • Wijzigingen Vlaamse erfbelasting op til
 • Rente op rekening-courant zaakvoerder - verduidelijking begrippen
 • Kosten klantenevenement volledig aftrekbaar (ook voor inkomstenbelastingen)
 • Nieuwe 'menukaart' met btw-tarieven voor verschaffen van spijzen en dranken
 • Welk socialezekerheidsrecht is van toepassing bij een internationale tewerkstelling?
 • Gewijzigde opzeggingstermijnen bij een anciënniteit van minder dan 6 maanden
 • Hervorming ondernemingsrecht: belangrijkste nieuwigheden