• Vennootschapsrechtelijke reorganisaties

De hertekening van je groepsstructuur kan een aanzienlijke kostenbesparing en/of efficiëntieverbetering betekenen. De herstructureringen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (fusie, splitsing, inbreng of overdracht van bedrijfstak, ...) bezorgen u de juridische middelen om dit te bewerkstelligen.

Grant Thornton adviseert je graag over de te volgen procedure en loodst je vervolgens door de verschillende stappen.

Partner Marc Van den Bossche

Legal

Contacteer onze expert