article banner
vat

Afschaffing btw-attest toepassing 6% voor renovatiewerken

Lorien Van den Bempt Lorien Van den Bempt

Met ingang van 1 januari 2022 gelden nieuwe (vereenvoudigde) modaliteiten voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6% voor renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien of vijftien jaar.

De nieuwe regelgeving houdt in dat het attest dat vroeger diende toegevoegd te worden aan de verkoopfactuur, wordt vervangen door een melding op de verkoopfactuur zelf. Volgende tekst moet letterlijk overgenomen worden op de verkoopfacturen vanaf 1 januari 2022:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste (vijftien of tien) jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer aan minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”.

Wanneer de klant de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, “behoudens samenspanning tussen de partijen”.

Voortaan is de klant met andere woorden verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het verlaagd btw-tarief. Dit betekent dat:

  • indien de klant/opdrachtgever binnen de maand na de ontvangst van de factuur niet schriftelijk betwist dat de voorwaarden zijn voldaan, hij aansprakelijk is voor de correcte toepassing van het verlaagd btw-tarief.
  • indien de klant/opdrachtgever effectief tijdig schriftelijk laat weten dat een toepassingsvoorwaarde voor het btw-6% tarief niet vervuld is, u als aannemer een corrigerende factuur met 21% btw zal dienen uit te reiken (samen met de creditnota met aanrekening van 6% btw).

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing vanaf 1 januari 2022. Er werd voorzien in een overgangsregeling zodat er tot 30 juni 2022 nog gebruik mag worden gemaakt van de oude regeling via het attest. Op die manier kunnen de dienstverrichters de interne werkprocedures aanpassen en zorgen voor de opname van de nieuwe factuurvermelding. Vanaf 1 juli 2022 dient de nieuwe regeling verplicht te worden toegepast.