BTW

Een update over e-facturatie

Lorien Van den Bempt
Door:
Lorien Van den Bempt
insight featured image

De geplande implementatiedatum van januari 2026 voor elektronische facturatie (e-facturatie) komt eraan. De implementatie werd oorspronkelijk gepland voor 2024, en werd ook in andere EU-lidstaten zoals Frankrijk vertraagd [1].

Momenteel wordt verwacht dat alleen de Belgische regels voor e-facturatie zullen worden ingevoerd (niet langer verplichte regels voor e-rapporteringregels). De e-rapporteringsregels worden uitgesteld tot een later tijdstip, en zal behandeld worden door de nieuwe Belgische regering.

  • Het Belgische model zou een gedecentraliseerd model zijn, wat betekent dat de Belgische autoriteiten de gestructureerde e-factuur niet vooraf zullen goedkeuren, zoals in het EU-voorstel, alvorens ze naar de klant te sturen. Dit is wel het geval voor het Franse en Poolse model.
  • Het platform voor het verzenden en ontvangen van de e-factuur wordt het Peppol-platform (Peppol bis standaard). Dit platform wordt momenteel al gebruikt voor facturen die naar overheidsinstanties of overheden worden gestuurd. Momenteel wordt ervan uitgegaan dat belastingbetalers ook voor een ander systeem kunnen kiezen, op voorwaarde dat het qua semantiek en syntaxis overeenstemt met de EU-beginselen.
  • De Belgische oplossing voor e-facturatie zou dicht in de buurt komen van het EU-model zoals voorzien in het Europese VIDA-voorstel. Het VIDA-voorstel vermeldt momenteel een implementatiedatum in 2028. Bij gebrek aan een voorafgaande Belgische implementatie van e-facturatie, is het mogelijk dat e-facturatie vanaf 2028 alleen voor grensoverschrijdende transacties in de EU zal gelden.
  • De ontwerpwetgeving is in voorbereiding en de goedkeuring van de EU is ook gevraagd en is dus hangende.

De e-facturatie in België zal in één keer worden ingevoerd voor alle soorten bedrijven. Dit komt in plaats van het eerdere idee van een gefaseerde invoering afhankelijk van de omzet.

De e-rapportering (in een later stadium) betekent dat de gestructureerde e-factuur automatisch, zonder menselijke tussenkomst, zal moeten worden gerapporteerd in de boekhouding van de klant binnen een beperkt tijdsbestek (zogenaamde DRR). Gezien de opzet als een gestructureerde e-factuur, is het in geval van een fout in de inhoud nodig om een creditnota en een corrigerende factuur uit te geven. De opzet van de e-reporting is nog onderwerp van verdere discussies op EU-niveau.

Het is mogelijk dat er voor het einde van het jaar nieuwe wetsontwerpen worden geïntroduceerd. We houden je op de hoogte van de inhoud daarvan. 

Ons btw-team en hun collega's van de BPS en fiscale afdeling volgen de ontwikkelingen op dit gebied op de voet, zodat we je zo goed mogelijk kunnen ondersteunen tijdens de volgende overgangsfase. Houd er rekening mee dat er geen onmiddellijke actie nodig is totdat de definitieve wetgeving is aangenomen.

[1] We verwijzen in dit artikel naar het persbericht van Van Peteghem op 29 september 2023.