article banner
Advisory

ESG - risico of kans?

Mark Ernots Mark Ernots

In het bedrijfsleven is er een evolutie van ‘duurzaamheid’ - in het verleden vaak geassocieerd met milieudoelstellingen - naar het bredere concept van ‘ESG’. ESG staat voor ‘Environmental, Social & Governance’ - in het Nederlands: milieu, maatschappij en bestuur - en omvat zaken als energie-efficiëntie, koolstofvoetafdruk, beschikbaarheid van grondstoffen in de productiecyclus, gezondheid en veiligheid op de werkvloer, vergoeding van de raad van bestuur, ondernemingsbestuur, enzovoort.

We stellen vast dat deze elementen almaar belangrijker worden voor bedrijven en een cruciale factor aan het worden zijn in hun besluitvormingsproces vandaag. Dit wordt ingegeven door de realiteit dat klanten aanvaarden dat bedrijven winst maken, maar tegelijkertijd eisen dat dit gebeurt met een positieve bijdrage aan de maatschappij, met respect voor de werknemers en de planeet.

Het is voor een bedrijf van vitaal belang een evenwicht te vinden tussen enerzijds financieel rendement, waar decennialang de nadruk op heeft gelegen, en anderzijds ESG-gedreven verwachtingen zoals transparante rapportering, milieu en sociale impact. Er zijn immers aanwijzingen dat bedrijven die de ESG-beginselen omarmen, succesvoller zijn in waardecreatie en risicobeheer.

Maar wat levert het mij en mijn bedrijf op? In een reeks artikelen gaan we dieper in op specifieke thema’s zoals:

  • De impact van ESG-compliance op het aantrekken van bank- of andere vormen van financiering. Kan ik betere rentevoeten krijgen voor investeringen in duurzame activa?
  • De impact van de veranderende fiscale wetgeving in België om over te stappen van fossiele brandstoffen naar geëlektrificeerde bedrijfswagens. Wanneer moet ik actie ondernemen om mijn uitgaven voor bedrijfswagens maximaal fiscaal aftrekbaar te maken?
  • De impact van ESG-compliance op bedrijfswaarderingen en de waarde van individuele activa. Zal ik gedwongen worden mijn bedrijf tegen een lagere waarde te verkopen of zullen sommige van mijn activa vrijwel onverkoopbaar worden? Kan ik een hogere bedrijfswaarde verwachten als ik kan aantonen dat duurzaamheid geen loos woord is binnen mijn onderneming? Zullen mijn duurzaamheidsinspanningen effectief zorgen voor bedrijfswaarde op lange termijn?
  • Wat is het effect op mijn cashflowplanning? Zal ik geconfronteerd worden met een investeringsachterstand in kapitaaluitgaven? Moet ik rekening houden met materiële eenmalige investeringen?
  • De impact vanuit het oogpunt van marketing en employer branding. Zullen klanten mijn product of dienst nog waarderen? Wat zijn de verwachtingen van mijn werknemers of potentiële werknemers? Hoe ervaren zij de ESG-reis?
  • De impact van de Europese Green Deal op duurzame investeringen in België. Kan ik subsidies krijgen als ik investeer in duurzame bedrijfskansen?

 

In een toekomstige reeks artikels zullen we dieper ingaan op deze specifieke onderwerpen die vandaag of morgen van invloed zijn op jouw bedrijf.