article banner
direct tax

Terbeschikkingstelling woning – anno 2022

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning aan een werknemer of bestuurder geeft aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard. Indien ook de kost van de meubels, verwarming en/of elektriciteit door de werkgever/vennootschap gedragen wordt, neemt het belastbaar voordeel toe.

Voordeel alle aard - woning

Het belastbaar voordeel van een niet-gemeubelde woning is gelijk aan het geïndexeerd KI x 100/60 x 2. Voor 2022 is de indexatiecoëfficiënt gelijk aan 1,9084.

Het voordeel voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een niet-gemeubelde woning met een KI van €1.000 bedraagt dus €6.361,33.

Voor een gemeubelde woning wordt dit €10.602,22 (geïndexeerd KI x 100/60 x 2 x 5/3).

Voordeel alle aard - verwarming en/of elektriciteit

Voor verwarming en/of elektriciteit bedraagt het forfaitair voordeel in 2022 voor bedrijfsleiders respectievelijk €2.130 en €1.060 per jaar. Voor werknemers is dat respectievelijk €960 en €480 per jaar.

Vanaf 2022 zijn deze forfaits enkel nog van toepassing indien de verwarming en/of elektriciteit samen met de woning verstrekt wordt. Indien dit niet het geval is, dan is het voordeel alle aard principieel gelijk aan de werkelijke kost.

Voortaan is het dus niet meer mogelijk om enkel de elektriciteits- en verwarmingskosten ten laste te nemen met toepassing van de forfaits. Indien u deze methode hanteert, is het dan ook aangeraden om na te gaan of dit anno 2022 nog voordelig is.