article banner
legal

UPDATE GDPR en Brexit: wat met datatransfers naar het Verenigd Koninkrijk vanaf nu?

Ellen Van Ingelgem Ellen Van Ingelgem

In 2021 meldden we reeds dat datatransfers naar het Verenigd Koninkrijk (VK), als onderdeel van het Brexit-akkoord tussen het VK en de Europese Unie (EU), tot uiterlijk 30 juni 2021 gewoon konden blijven doorgaan en het VK niet als zogenaamd ‘derde land’ werd beschouwd. Het was lange tijd onzeker of de Europese Commissie (EC) (tijdig) al dan niet een adequaatheidsbesluit (*) zou nemen. In dit artikel bezorgen we u een update.

De EC heeft uiteindelijk op 28 juni 2021 besloten dat het VK een adequaat niveau van gegevensbescherming zoals in de EU kent. U kan bijgevolg persoonsgegevens vanuit de EU op dezelfde manier blijven doorgeven naar het VK, zonder aanvullende maatregelen die vereist zijn voor ‘derde landen’.

Het adequaatheidsbesluit blijft voor 4 jaar geldig. Tijdens deze periode zal de EC het VK blijven volgen en kan ze bij iedere afwijking van het huidige beschermingsniveau ingrijpen. Indien na deze 4 jaar het VK een passend niveau van gegevensbescherming blijft waarborgen, kan de EC het adequaatheidsbesluit verlengen.

Op 26 augustus 2021 kondigde de Britse regering echter aan dat ze wijzigingen wil aanbrengen aan haar regelgeving in verband met gegevensbescherming en privacy, omdat de huidige regels innovatie en economische groei zouden tegenwerken. De plannen zijn nog niet definitief, maar zullen zeker en vast nauw opgevolgd worden door de EC.

(*) Wat is een adequaatheidsbesluit?

 Indien een zogenaamd ‘derde land’ in de nationale wetgeving een passend niveau van gegevensbescherming biedt, kan de EC een ‘adequaatheidsbesluit’ nemen. Met zulk besluit wordt dan vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in dat derde land van een vergelijkbaar niveau is als dat van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Van zodra er een adequaatheidsbesluit wordt genomen, kan de doorgifte van persoonsgegevens aan dat land gebeuren alsof het gaat om een doorgifte binnen de EU. 

Meer weten?

Heeft u vragen over dit adequaatheidsbesluit of wilt u weten waar u zelf op moet letten bij het doorsturen van persoonsgegevens? Neem dan contact op met één van onze juridisch adviseurs.