article banner
Waardering

Afrekeningsmechanismes bij afronden van een bedrijfsovername

Mark Ernots Mark Ernots

In onze vorige blogs las u reeds hoe de ondernemingswaarde te bepalen, en lichtten we reeds toe wat de impact is van cash en schulden bij het bepalen van de prijs van de aandelen in een bedrijfsovername. In deze blog gaan we dieper in op de mogelijke afrekeningsmechanismes.

Doel van een afrekeningsmechanisme

Bij een bedrijfsovername dient een afrekeningsmechanisme om de definitieve overnameprijs te bepalen die de Koper moet betalen om de aandelen van een vennootschap te verwerven.

"Completion Accounts" versus "Locked Box"

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen en de uitkomst kan verschillend zijn naargelang het gekozen mechanisme. We lichten graag twee mechanismes toe die algemeen worden aanvaard in de overnamewereld: “Completion Accounts” en “Locked Box”.

Download hiernaast de volledige publicatie.

GrowthBlog