article banner
BTW Flash

6% btw-tarief voor renovatie enkel voor privéwoningen ouder dan 10 jaar.

Lode Agache Lode Agache

Het btw-percentage voor werken aan schoolgebouwen is verlaagd naar 6% vanaf 2016 (publicatie in B.S. op 15 december 2015, KB nr. 20, tabel A, rubriek XL en Beslissing BTW nr. E.T. 129.073, dd. 27.01.2016).

  • In eerste instantie wordt voorzien in 6% btw-tarief met betrekking tot schoolgebouwen, bestemd voor het school- of universitair onderwijs dat op grond van artikel 44, §2, 4°, a) Wbtw is vrijgesteld.
  • Het gaat het hier om de (1) oprichting of levering van een nieuw gebouw gedurende de btw-nieuwheidstermijn. Hetzelfde geldt voor de (2) btw-lease in de zin van artikel 44, §3, 2°, b) Wbtw en ook (3) het verbouwen en alle andere ‘werken in onroerende staat’, zoals onder meer voor elektriciteit, schilderwerk, loodgieterij, onderhoud van centrale verwarming of liften. De reiniging van een dergelijk schoolgebouw blijft zoals voorheen onderworpen aan 21% btw.
  • Ook voor gebouwen functioneel verbonden aan een onderwijsinstelling zal het 6% btw-tarief onder de voorwaarden kunnen worden toegepast, zoals onder meer refters, speelplaats, fietsenstalling, sportterrein en lokalen voor buitenschoolse kinderopvang. Voor gebouwen die niet hoofdzakelijk worden bestemd voor onderwijs (gemengd gebruik) geldt het verlaagd tarief niet.