article banner
Covid-19

Gepast reageren op COVID-19: 7 stappen om cashflow bij financiële tegenwind te beheersen

Sinds het uitbreken van het Coronavirus ligt de focus van autoriteiten, overheden en bedrijven vooral op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze mensen. En terecht. Veel bedrijven hebben in relatief korte tijd actie ondernomen om het werken op afstand te vergemakkelijken en hebben ondersteunende programma’s opgezet voor hun personeel en gezinnen.

In parallel komt er nu ook een gerichte focus op de gezondheid van onze bedrijven. “Business Health” zal de komende weken en maanden een kritiek aandachtspunt worden. De economische impact van de genomen maatregelen zullen veel bedrijven onder liquiditeitsdruk zetten. Wij begrijpen deze druk en hebben enkele tips opgelijst voor het beheren van bedrijfscashflows.

1. Verander uw benadering van cashflowprognoses

Bedrijven die nog niet eerder een liquiditeitscrisis hebben meegemaakt, kunnen het behoorlijk uitdagend vinden om hun cashflowbeheer te veranderen. Echter, door het opzetten van “cash forecasting” op dagbasis, gekoppeld aan prognoses op korte en middellange termijn, kan u al de nodige liquide middelen vrijmaken om andere acties te nemen. Hiermee bouwt u vertrouwen op bij aandeelhouders en financiers.

2. Voer stresstests uit

Door uw prognoses te “stresstesten” voor verschillende onvoorziene scenario's, krijgt u meer comfort over het niveau van uw liquiditeitspositie. Dit kan u helpen in de dialoog met uw huisbankier of aandeelhouders, die u mogelijk zullen vragen om diverse nieuwe maatregelen te implementeren.

3. Zorg ervoor dat u zich nog steeds aan de regels houdt

Controleer of u nog steeds voldoet aan de voorwaarden van uw schuldverplichtingen, inclusief de garanties die u moet voorleggen voor eventuele extra opnames.

4. Wees proactief in het spreken met uw financiers

Hoe meer u uw schuldenaars kunt informeren over de impact van COVID-19 op de liquiditeit van uw onderneming, hoe groter de kans dat u de flexibiliteit krijgt die u nodig heeft.

5. Geef prioriteit aan bestaande stakeholders

Hoewel u vers geld zal kunnen ophalen bij nieuwe externe financiers, zal dit hoogstwaarschijnlijk een complexe en dure operatie worden. Focus daarom bij voorkeur op de bestaande aandeelhouders en financiers van uw bedrijf om extra liquiditeit te bekomen.

6. Modelleer uw werkkapitaal

Bepaalde soorten schuldfaciliteiten worden sneller beïnvloed door een terugval in de economische activiteit dan andere. Dit geldt met name voor “asset-based” kredietfaciliteiten waarbij de beschikbare financiering wordt aangestuurd door debiteuren- en voorraadniveaus. Hierdoor is het essentieel om de evolutie in uw werkkapitaalelementen zorgvuldig te modelleren.

7. Bekijk ook tijdelijke financieringsopties

Andere bronnen van tijdelijke financiering zijn mogelijk een optie, en deze veranderen elke dag. Om toegang te krijgen tot de meest recente informatie, is het altijd een goed idee om contact op te nemen met een specialist ter zake.

Neem contact op met uw contactpersoon binnen Grant Thornton België indien u ondersteuning nodig heeft! We zijn ook beschikbaar om u te ondersteunen bij andere administratieve procedures in verband met COVID-19.