article banner
Social

Gewijzigde opzeggingstermijnen bij een anciënniteit < 6 maanden

Cindy Nys Cindy Nys

Bij een ontslag door de werkgever moeten vanaf 1 mei 2018 volgende opzeggingstermijnen worden gerespecteerd:

Anciënniteit Opzeggingstermijn
0 < 3 maanden 1 week
3 < 4 maanden 3 weken
4 < 5 maanden  4 weken
5 < 6 maanden 5 weken

Deze nieuwe opzeggingstermijnen zijn automatisch van toepassing voor de opzeggingen betekend vanaf 1 mei 2018.

Let op: in geval van opzegging via een aangetekend schrijven (met prestatie van een opzeggingstermijn) houdt dit in dat de derde werkdag na verzending 1 mei 2018 is of een latere datum.