article banner
Transaction Advisory Services

Kwaliteitsnorm voor waardebepalingen

Peter Vermeiren Peter Vermeiren

België heeft op het vlak van waardebepalingen noch een specifieke wetgeving, noch een specifieke erkenning. Iedereen die zich geroepen voelt, kan waarderingen afleveren, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk vaak wisselend is.

Om de kwaliteit van waardebepalingen te verbeteren, werd het International Valuation Standards Council (hierna IVSC) opgericht. Deze organisatie is een onafhankelijke non-profit vereniging waarin onder meer de voornaamste accountancybedrijven (zoals Grant Thornton) en professionele waarderingsorganisaties zetelen. Recent stelde het IVSC een standaard op met ‘best practices’.

De International Valuation Standards (hierna IVS) bevatten vooreerst vijf ‘algemene standaarden’.  Deze standaarden definiëren de vereisten waaraan alle waarderingen moeten voldoen, onder meer wat betreft de formulering van de opdracht, de keuze en richtlijnen omtrent de toepassing van mogelijke waarderingsmethoden en de vereiste rapportering. Hierbij staan duidelijkheid en transparantie voorop.

Verder bevatten de IVS zes ‘activa specifieke standaarden’. Deze standaarden bevatten richtlijnen die specifiek gerelateerd zijn aan een bepaald type van waardering. Volgende specifieke standaarden werden opgesteld:

  • Aandelen en participaties (IVS 200)
  • Immateriële vaste activa (IVS 210)
  • Materiële vaste activa (IVS 300)
  • Vastgoed (IVS 400)
  • Vastgoedontwikkeling (IVS 410)
  • Financiële instrumenten (IVS 500)

Als één van de 10 internationale corporate members van het IVSC neemt Grant Thornton zich alvast voor haar waardebepalingen in de nabije toekomst volledig ‘IVS compliant’ te maken.

 

Heeft u vragen over de kwaliteitsnorm of wenst u een beroep te doen op een expert voor de waardebepaling van uw onderneming en haar activa? Ons waarderingsteam beschikt over de nodige technische expertise om u bij te staan.