article banner
Direct tax

Mobiliteitsbudget - milieuvriendelijke vervoersalternatieven

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

Op 1 maart 2019 is de regeling inzake het mobiliteitsbudget in werking getreden, een maatregel die kadert in het streven naar een milieuvriendelijkere fiscaliteit. Vorig jaar heeft de regering reeds een eerste alternatief gelanceerd met de ‘mobiliteitsvergoeding’, waarbij een werknemer zijn bedrijfswagen kan inruilen tegen een gunstig belaste vergoeding (‘cash for car’).

Nu is er dus een tweede alternatief in de vorm van het ‘mobiliteitsbudget’. Het concept is gelijkaardig, nl. de werknemer levert zijn bedrijfswagen in.

Het vrijgekomen budget mag door de werknemer vrij worden omgezet waarbij de hij de keuze heeft tussen drie bestedingsvormen:

  1. behoud van de bedrijfswagen, maar in de vorm van een meer milieuvriendelijk model. Het fiscale en sociale regime hiervoor blijven ongewijzigd.
  2. het saldo kan worden ingezet ter financiering van ‘duurzame vervoersmiddelen’ (bijvoorbeeld abonnement voor het openbaar vervoer, aankoop/ huur van een fiets, etc.). Het budget dat hiervoor gespendeerd wordt, is volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.
  3. het resterende saldo wordt in geld uitbetaald na aftrek van een bijzondere sociale bijdrage van 38,07% ten laste van de werknemer.

Het te besteden mobiliteitsbudget wordt vastgesteld op basis van de jaarlijkse kost van de (huidige) bedrijfswagen, i.e. de ‘total cost of ownership’ (TCO) en kan stijgen of dalen bij een functieverandering of promotie.

De milieuproblematiek staat vandaag de dag steeds vaker centraal en met name de bedrijfswagen/salariswagen ligt bij velen zwaar op de maag. Bedrijven met uitgebreid wagenpark zullen in de toekomst mogelijks alternatieven moeten overwegen. De eerste 2 bovenstaande regelingen kunnen hiervoor een oplossing bieden.