article banner
GrowthBlog

Berekening Voordelen Alle Aard

Bart Verstuyft Bart Verstuyft

Bereken hier het voordeel alle aard dat op uw personenwagen zal worden toegepast voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020)

Berekening voordelen alle aard voor bedrijfswagens

Indien een werkgever een personenwagen ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, waarbij het voertuig ook voor persoonlijk gebruik mag gebruikt worden, ontstaat een belastbaar voordeel alle aard (VAA). Dit voordeel alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Voordelen van alle aard zijn normaal gezien belastbaar voor hun werkelijke waarde. Voor bedrijfswagens wordt de waarde echter forfaitair vastgelegd.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen.
Sinds 1 mei 2012 wordt ook rekening gehouden met de ouderdom van de wagen. Na het eerste jaar wordt de cataloguswaarde jaarlijks met 6% verminderd (met een minimum van 70% van de oorspronkelijke waarde).
De cataloguswaarde is de nieuwprijs voor particulieren met inbegrip van de opties en werkelijk betaalde btw. Kortingen worden niet in aanmerking genomen. Promotionele kortingen die opgenomen worden in de officiële prijslijsten voor particulieren mogen wel verrekend worden.
Sinds 1 januari 2013 wordt het voordeel alle aard voor elektrische wagens berekend op basis van 4% van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.
Sinds 1 januari 2017 bedraagt de verworpen uitgave 40% van het voordeel i.p.v. 17% (zonder aftrek van de persoonlijke bijdrage) indien een tankkaart inbegrepen is en/of de werkgever tussenkomt in de brandstofkosten.

Wijzigingen 2019

De referentieuitstoot is verhoogd van 86 gr/km naar 88 gr/km voor dieselwagens en van van 105 gr/km naar 107 gr/km voor wagens op benzine of gas.

Het minimumbedrag voor het voordeel alle aard wordt verhoogd van €1.310 naar €1.340 per jaar.

Voor zuiver elektrische wagens wordt het voordeel altijd berekend op 4% van de cataloguswaarde. Voor hybride wagens met minder dan 0,5 kWh batterijcapaciteit per 100 kilogram wagengewicht die na 1 januari 2018 aangeschaft worden, zal het voordeel vanaf 2020 berekend worden op de CO2-uitstoot van het overeenstemmende benzine- of dieselmodel.

Berekeningstools eerdere jaren

Inkomstenjaar 2018/Aanslagjaar 2019

Inkomstenjaar 2017/Aanslagjaar 2018

Inkomstenjaar 2016/Aanslagjaar 2017

Inkomstenjaar 2015/Aanslagjaar 2016

Inkomstenjaar 2014/Aanslagjaar 2015

Inkomstenjaar 2013/Aanslagjaar 2014

Inkomstenjaar 2012/Aanslagjaar 2013