Als ondernemer of manager kan u specifieke werkzaamheden toevertrouwen aan uw bedrijfsrevisor. De aard, de omvang en de reikwijdte van deze werkzaamheden of procedures worden steeds in onderling overleg overeengekomen.

Onze auditors nemen uw financiële informatie of uw operationele processen onder de loep en brengen vervolgens verslag uit over de feitelijke bevindingen, volledig op maat van uw onderneming. Deze overeengekomen procedures kunnen onder meer bepaalde tests op crediteuren, debiteuren, aan- en verkopen omvatten.

In tegenstelling tot de assurance-opdrachten rapporteren we hier de vastgestelde bevindingen, zonder een oordeel af te leveren.