Vennootschapsrecht

Organisaties moeten zich naar verschillende stakeholders toe verantwoorden: aandeelhouders, bestuurders, management, zowel intern als extern. Ondersteuning om aan alle rapporteringsvereisten te voldoen door een expert kan ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor je organisatie.

De juridische experten van Grant Thornton zijn gespecialiseerd in het adviseren en helpen structureren van:

  • alle 'corporate stakeholders' binnen Belgische vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen
  • Interne verhoudingen binnen rechtspersonen (door middel van aandeelhoudersovereenkomsten, reglementen van interne werking, bestuursakkoorden)
  • Externe verhoudingen (risico's en aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders t.o.v. handelspartners, de overheid, enz.).

Wij adviseren tevens omtrent het structureren van de wijze waarop de diverse stakeholders deelnemen aan de operationele werking van de vennootschap of rechtspersoon en de manier waarop vennootschappen in een groepsverband zijn gestructureerd en onderling met elkaar handelen.

In samenwerking met onze sociaalrechtelijke adviseurs bieden wij ook gespecialiseerde advisering aan op het vlak van management-, dienstverlening- en outsourcingcontracten.

Overnames

Ondersteun je transacties, fusies en overnames met duidelijke juridische overeenkomsten

Fusies en overnames betekenen een uitdaging voor dynamische organisaties. Als manager of ondernemer wil je die uitdaging langs alle kanten bekijken om de beste voorwaarden te bekomen. Daarom werken de Grant Thornton professionals bij fusie-, verkoop- of overnametrajecten op basis van integraal procesmanagement.

Dat houdt in dat ze intensief betrokken zijn vanaf de eerste – cruciale – informatiefase tot het beklinken van de deal. Wij zitten naast je aan de onderhandelingstafel en werken actief mee aan de totstandkoming van de transactie, in al haar juridische facetten.

Due-diligence-onderzoek

Grant Thornton zorgt voor een grondige en volledige juridische doorlichting van een eventuele targetvennootschap. Wij stellen hierover een helder rapport op waarin juridische risico's worden gesignaleerd. We kunnen ook een all-in due-diligence-onderzoek aanbieden in samenwerking met onze fiscalisten en auditors.

Vennootschapsrechtelijke reorganisaties 

De hertekening van je groepsstructuur kan een aanzienlijke kostenbesparing en/of efficiëntieverbetering opleveren. De herstructureringen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (fusie, splitsing, inbreng of overdracht van bedrijfstak, ...) bezorgen je de juridische middelen om dit te bewerkstelligen. Grant Thornton adviseert je graag over de te volgen procedure en loodst je vervolgens door de verschillende stappen.