Toekomstbestendige organisaties moeten regelmatig hun strategie├źn en doelstellingen herzien en daarbij hun tactieken, processen, interne controles en systemen optimaliseren

Organisaties worden vaak geconfronteerd met veranderende en toenemende eisen van allerhande belanghebbenden, innovatieve bedrijfsmodellen, nieuwe technologieën, onzekere financiële markten, wereldwijde concurrentie en veranderende wet- en regelgeving. Bij het nastreven van hun strategische doelstellingen, worden onze klanten voortdurend uitgedaagd om op korte termijn kosten te besparen, inkomsten te verhogen doch anderzijds duurzame prestaties te leveren. Door wendbaar te blijven en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en verwachtingen kunnen organisaties profiteren van concurrentievoordelen, uitdagingen omzetten in kansen en zo uitblinken.

Onze consultants brengen een aanpak op maat om te verzekeren dat de vooropgestelde strategie zich doorvertaalt in concrete doelstellingen. We adviseren hoe u uw processen, rollen, verantwoordelijkheden, interne controles en technologieën op deze doelstellingen kan aligneren. Dit opzet dient adequaat (ontworpen om de onderliggende risico's aan te pakken) en passend (kosteneffeciënt) te zijn en mede te verzekeren dat uw strategie en doelstellingen behaald worden.

Isabel Derison
Partner, Business Risk Services
Isabel Derison

Hoe Grant Thornton u kan helpen

Ons Business Consulting Services team helpt klanten hun organisatie te optimaliseren om zo het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen en het creëren van duurzame waarde te garanderen. Zo wordt u een wendbare en toekomstbestendige organisatie die klaar is om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

We bieden de volgende diensten aan:

  • omzetten van strategie en doelstellingen in bedrijfsprocessen met het juiste niveau van interne controles en adequate systemen
  • ontwerp van een intern controlesysteem, documenteren van processen, procedures en testen van de interne controle
  • procesoptimalisatie: analyseren en verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van bestaande bedrijfsprocessen en bijbehorende interne controles
  • Sarbanes-Oxley SOX-testen
  • advies over corporate governance structuren en opzet.