article banner

Disclaimer

"Grant Thornton" verwijst naar de merknaam waaronder de Grant Thornton "member firms" audit-, tax-, advies- en andere gespecialiseerde diensten aanbieden aan hun klanten en / of verwijst naar één of meerdere "member firms", afhankelijk van de context. "GTIL" verwijst naar Grant Thornton International Ltd (GTIL).

GTIL is een niet-praktiserende, internationale overkoepelende entiteit en bestaat als rechtspersoon in de vorm van een besloten vennootschap in Engeland en Wales. GTIL levert geen diensten in eigen naam, noch op enige andere wijze. GTIL en zijn "member firms" zijn geen agenten van elkaar, kunnen elkaar niet verbinden en zijn niet aansprakelijk voor elkaars handelen of nalaten. Elke "member firm" bestuurt zichzelf en voert administratieve handelingen lokaal uit. Hoewel veel van de "member firms" de naam Grant Thornton hanteren, exclusief of in combinatie met hun handelsnaam, is er geen gemeenschappelijke eigendom van de "member firms" of van Grant Thornton International.

Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, Grant Thornton Efficiëntia BV en Grant Thornton Belgium BV zijn allen lid ("member firm") van GTIL.

De naam "Grant Thornton", het Grant Thornton-logo, waaronder het Mobius-symbool en de slagzin "Instinct for Growth" zijn handelsmerken van GTIL. Alle auteursrechten zijn eigendom van GTIL, met inbegrip van het auteursrecht op de Grant Thornton-logo (alle rechten voorbehouden).

Hoewel Grant Thornton de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Grant Thornton niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdicties dan België.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

Grant Thornton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Grant Thornton aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Grant Thornton kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, die niet door Grant Thornton worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Grant Thornton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud ervan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grant Thornton.