Als ondernemer en manager moet u kunnen vertrouwen op uw cijfers. Deze moeten in overeenstemming zijn met de steeds veranderende regelgeving. Alleen zo krijgt u een goed inzicht in de mate waarin u uw doelstellingen realiseert en risico's beheerst. Dit vraagt om wederzijds vertrouwen en een goed gestructureerde aanpak.

Audit & Assurance, meer dan compliance

Onze teams van professionele auditors bieden u Audit & Assurance diensten met echte toegevoegde waarde. We coördineren, werken samen en denken met u mee, waardoor we een betere kwaliteit en grotere consistentie in onze dienstverlening garanderen. We gaan na of de financiële resultaten, activa en passiva op de juiste manier worden voorgesteld en of zij volgens de van toepassing zijnde professionele normen werden opgesteld. Daarnaast bezorgen we u eveneens onze aanbevelingen op vlak van administratieve organisatie en diepere inzichten in de performantie van uw onderneming.

Audit & Assurance

Financial statement audit

Als grote organisatie bent u wettelijk verplicht om een commissaris te benoemen die verslag uitbrengt aan de algemene vergadering over de (geconsolideerde) jaarrekening.

Agreed upon procedures

Als ondernemer of manager kan u specifieke werkzaamheden toevertrouwen aan uw bedrijfsrevisor. De aard, de omvang en de reikwijdte van deze werkzaamheden of procedures worden steeds in onderling overleg overeengekomen.

IFRS-rapportering

IFRS-rapportering voor internationale groepen en kmo’s

IFRS-rapportering

De Europese IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) zijn sinds 2005 verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie. Echter, ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven of kmo’s bieden deze normen specifieke voordelen.

Wettelijke opdrachten

Bij belangrijke gebeurtenissen legt de Vennootschapswet uw onderneming verplichtingen op inzake controle en rapportering. In welke gevallen is een rapportering vereist?