Kmo's en familiebedrijven vormen de ruggengraat van onze economie. Ondernemers bouwen met veel engagement en inbreng van privé-vermogen hun organisatie op, over jaren en zelfs generaties heen. Ze nemen persoonlijke risico’s om hun groeiambities te realiseren.

Bij Grant Thornton begrijpen we dat de accenten anders liggen dan bij bijvoorbeeld een beursgenoteerd concern. Het hele plaatje moet kloppen: lange termijn strategisch bedrijfsbeheer, vermogensafspraken onder aandeelhouders, aandacht voor de familie en/of andere stakeholders, realisatie van de persoonlijke doelstellingen.

Als adviseurs voor dynamische organisaties bekijken we dit brede kader. Onze experts werken multidisciplinair: we leveren niet enkel boekhoudkundig, fiscaal of juridisch advies maar een geïntegreerd plan dat uw organisatiedoelstellingen, de ambitie van uw familie en uw eigen vermogen ondersteunt. U wil de verschillende scenario’s en opties kennen zodat u de juiste keuzes kan maken. We werken naar een oplossing op maat waarbij u steeds de juiste tools in handen heeft om de juiste beslissingen te nemen. Vervolgens vertalen we de technische aspecten in praktisch, werkbaar advies.

We zijn er voor u met advies voor ieder sleutelmoment, als klankbord en vertrouwenspersoon. Waar we zoal aan denken?

  • Strategie- en investeringsplannen
  • Nationale of internationale expansie, reorganisatie, overnames
  • Bedrijfsoverdracht naar een volgende generatie of naar derden
  • Winstparticipatie en verankering van sleutelfiguren
  • Optimalisatie van uw persoonlijke positie: huwelijksvermogensrecht, erfrecht, inkomstenbelasting, erf- en schenkbelasting (incl. het gunstregime voor familiebedrijven), …

We erkennen dat communicatie daarbij van het grootste belang is. We luisteren naar alle betrokken partijen. Ons doel is toegevoegde waarde bieden op korte en lange termijn, aan uw onderneming als geheel en aan elke individuele stakeholder. Waar mogelijk kiezen we voor preventieve dialoog en afspraken, met respect voor de belangen van alle partijen. Ingeval van bestaande conflicten bekijken we ook de mogelijkheden voor alternatieve conflictoplossing.