article banner

Sustainability & Impact services

Zet duurzaamheid hoog op de agenda

Duurzaamheid, impact en maatschappelijk verantwoord ondernemen: een aantal organisaties doen hier inmiddels wel ‘iets’ mee. Op termijn zal deze groep groeien dankzij verscheidene invloeden, onder meer de nieuwe CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, EU) die op ons afkomt. Niet alleen externe partijen, denk aan banken, investeerders, klanten en leveranciers, maar ook interne medewerkers, bestuurders en aandeelhouders zullen verwachtingen stellen. Hier tijdig op ingaan - het als een opportuniteit zien - en vervolgens de juiste acties ondernemen is de boodschap.

Maar snel rijzen daarbij enkele vragen: hoe maak ik duurzaamheid echt onderdeel van mijn strategie? Hoe realiseer ik  waardevolle impact? Hoe krijg ik grip op klimaat gerelateerde risico’s en kansen? Hoe rapporteer ik helder over duurzaamheidsprestaties en maatschappelijke waarde naar mijn verschillende stakeholders?

Global impact

Grant Thornton in België maakt deel uit van het internationale Grant Thornton-netwerk waarbinnen een Sustainability Centre of Excellence opereert. Dit is een ‘community of practice’ waarin alle toegewijde duurzaamheids- en impact experts uit het Grant Thornton netwerk verenigd zijn. Binnen dit netwerk worden best practices ontwikkeld en gedeeld om een kwalitatieve en optimale dienstverlening te garanderen. Via ons uitgebreid netwerk kunnen wij u ook wereldwijd van dienst zijn.

Hoe Grant Thornton u kan helpen

Ons Sustainability-team staat klaar om u te helpen met uw uitdagingen en om u te begeleiden met het drieluik ‘Environmental, Social en Governance’, of kortweg de ‘ESG journey’ en dit van de eerste stappen zoals het identificeren van uw stakeholders, het definiëren van uw risico’s en opportuniteiten tot het ontwikkelen van uw strategie, implementatie en rapportering. We leggen een aanpak op maat van uw organisatie voor, rekening houdende met de sector, de stakeholders, uw structuur en maturiteit. We hanteren daarbij onze ‘ESG journey’ als leidraad:

Picture1.png

Wij kunnen u op verschillende manieren bijstaan, afhankelijk van uw duurzaamheidsdoelstellingen en ambities kunnen wij een aangepaste rol vervullen. We bespreken graag met u wat de meest aangewezen en doeltreffende aanpak is voor uw organisatie.

Concreet bieden we de volgende diensten aan:

  • Begeleiding in het zetten van uw eerste stappen in de ESG journey

We ondersteunen u bij het zoeken naar de juiste aanpak voor uw organisatie. We identificeren samen uw stakeholders, we analyseren uw ESG risico’s en staan u bij in het  prioriteren van opportuniteiten en acties. We leggen daarbij ook de link naar uw strategie en processen. We zorgen ervoor dat deze inspanningen resulteren in een waardevolle en toekomstbestendige duurzaamheidsrapportage voor uw stakeholders.

  • Impactmeting en data oplossingen

We adviseren u bij het opstellen van de juiste KPI’s en een goede datastrategie. Met efficiënte tools helpen wij u om resultaten en voortgang niet alleen te meten, maar ook te analyseren.

  • Uitwerking van uw duurzaamheidsstrategie

Een strategie geeft richting aan uw duurzaamheidsbeleid. Gaat uw organisatie voor zero waste, inclusiviteit of een eerlijke productieketen? Met onze duurzaamheidsstrategieën brengt u uw korte termijn acties in lijn met uw lange termijn visie aan de hand van wervende ambities, heldere doelen en een duidelijke roadmap zodat iedereen in de organisatie weet hoe hieraan bij te dragen.

  • Assurance of ‘readiness’ op duurzaamheidsprocessen en rapportering

We leveren een opinie aan de hand van een  interne audit op uw duurzaamheidsprocessen en rapportage activiteiten, waarbij we o.a. uw documentatie bestuderen, rollen en verantwoordelijkheden nagaan, monitoring activiteiten en controlemaatregelen analyseren enzovoort. Op die manier kunnen we een uitspraak doen over het opzet (design) en de doeltreffendheid (effectiveness) van uw duurzaamheidsproces en rapporteringsactiviteiten.

  • Topic gebaseerde audit

ESG bestrijkt zeer veel thema’s waarvan sommige voor uw organisatie belangrijk zullen zijn, waar u reeds op hebt ingezet en waarmee uw organisatie ‘impact’ realiseert. Denk aan deugdelijk bestuur, integriteitsbeheer, risico- en compliancebeheer, diversiteit & inclusie, gendergelijkheid, energiebeheer,… Aan de hand van een audit gaan we na hoe matuur en robuust de interne organisatiebeheersing voor het geselecteerde thema is en waar nog verbetermogelijkheden liggen. Op die manier krijgt u meer zekerheid en kan u aantonen dat continue organisatieverbetering hoog op uw agenda staat.

  • ESG scan als onderdeel van een Due Diligence proces (mergers, acquisition & valuations)

Bij de bepaling van de waarde en het toekomstig rendement van een organisatie kunnen we duurzaamheid en ESG elementen niet meer wegdenken. Deze elementen staan immers al hoog op de agenda van banken die overnamefinanciering verschaffen en investeerders die in het kapitaal van een onderneming stappen. Wij integreren een ESG scan in het due diligence proces dat een overname of kapitaaltransactie voorafgaat. Dit kan in de vorm van een quick scan of een meer doorgedreven analyse.

Partner

Isabel Derison

Business Risk Services

Neem contact op
Gerelateerd artikel

Staat duurzaamheid al hoog op je agenda?

Lees meer