We verbinden ESG & duurzaamheid met compliance als een one-stop-shop om impact te creëren. 

In een wereld waar ESG (Environmental, Social en Governance), duurzaamheid, impact en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker worden, vragen steeds meer bedrijven zich af hoe ze hier effectief mee om kunnen gaan. Met de komst van de nieuwe CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, EU) en de ESRS (European Sustainability Reporting Standards, EU) komen er voor grote en later middelgrote bedrijven wettelijke verplichtingen inzake rapportering van duurzaamheidsinformatie. Bedrijven die (nog) niet moeten voldoen aan deze rapporteringsverplichtingen,  zullen vanuit andere hoeken druk voelen om (deels) mee te gaan in dit verhaal, denk aan uw klant- of leveranciersrelatie, financiering, werknemers, enzovoort.  

Naast impact en compliance brengt een duurzaamheidstraject tal van mogelijke voordelen die de reputatie van een bedrijf ten goede komen:

  • het is de uitgelezen kans om uw bedrijfsstrategie toekomstbestendig te maken
  • een heldere dialoog met belanghebbenden (stakeholders) om inzichten in hun verwachtingen te krijgen
  • versterken van vertrouwen bij klanten en leveranciers
  • toegang tot financiering, subsidies en investeerders
  • transparante verslaggeving over troeven en realisaties
  • beperken en verminderen van onder andere klimaat- en sociale risico’s of vermoedens van greenwashing.

Hoe Grant Thornton u kan helpen 

Het Sustainability-team van Grant Thornton staat klaar om bedrijven te begeleiden bij hun 'ESG journey'. We hanteren een beproefde aanpak die rekening houdt met de grootte, sector, stakeholders, structuur en maturiteit van uw bedrijf. We bepalen samen met u de noden en het ambitieniveau. Wij kunnen u helpen met: 

Advisering omtrent ESG en duurzaamheid

We bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie en – rapportering met onder meer: identificeren van stakeholders, het analyseren van ESG-risico's, het prioriteren van opportuniteiten en acties en het verbinden van deze inspanningen met de processen van het bedrijf. We zorgen dat de juiste ‘metrics’ worden geselecteerd en dat data op een correcte manier wordt gecapteerd en gerapporteerd. Op die manier zal uw duurzaamheidsrapportering de juiste inzichten bevatten en een ‘compliance- of assurancetoets’ vlot doorstaan (vergelijk met toepassing CSRD- en ESRS-verplichtingen). 

Interne audit of readiness check omtrent ESG en duurzaamheid

We leveren een opinie omtrent uw duurzaamheidsprocessen en rapporteringsactiviteiten aan de hand van een interne audit, waarbij we onder andere uw documentatie bestuderen, rollen en verantwoordelijkheden nagaan, monitoring activiteiten en controlemaatregelen analyseren. Op die manier kunnen we een uitspraak doen over het opzet (design) en de doeltreffendheid (effectiveness) van uw duurzaamheidsproces en rapporteringsactiviteiten. Deze audit kan zich ook richten op specifieke topics, denk aan: deugdelijk bestuur, integriteitsbeheer, risico- en compliancebeheer, diversiteit & inclusie, gendergelijkheid, energiebeheer, circulariteit…

Due diligence ESG scan (mergers, acquisitions & valuations)

We integreren een ESG scan in het due-diligence-proces dat een overname of kapitaaltransactie voorafgaat. Dit kan in de vorm van een ‘quick scan’ of een meer doorgedreven analyse. We brengen de maturiteit, risico’s en opportuniteiten van de ‘target’ op vlak van ESG helder in beeld.

Assurance duurzaamheidsrapportering

Onze bedrijfsrevisoren staan klaar om een opinie te leveren op uw duurzaamheidsrapport (limited and reasonable assurance).

Gerelateerd artikel

Staat duurzaamheid al hoog op je agenda?

Isabel Derison
Partner, Business Risk Services
Isabel Derison