Jouw groeiplannen: ondersteund door hands-on juridisch advies

Een organisatie evolueert voortdurend vanaf de oprichting. Tijdens deze ‘ondernemingsgroei’ krijg je vaak met diverse juridische zaken te maken:

  • bij de opstart van je zaak of de opening van bijkantoren
  • indien je een overname wenst te doen
  • wanneer je contracten met klanten of leveranciers afsluit
  • in geval van investeringen of desinvesteringen.

Bij al deze sleutelmomenten kun je beslist advies van een expert gebruiken. Niet alleen om je te informeren over de juridische gevolgen. Maar vooral om hulp te bieden bij het maken van (de juiste) keuzes.

De Grant Thornton-aanpak

Onze juristen begrijpen dat hun advies een onderdeel is van het realiseren van uw strategie. Sterker nog: het helpt om je risico’s beheersen. Ze zijn dan ook vertrouwenspersonen die je onderneming ondersteunen met praktische  en relevante juridische oplossingen.

Legal

Juridische ondersteuning en contracten

Niet enkel bij sleutelmomenten zoals overnames, aandelentransacties en fusies is juridische ondersteuning van belang. Ook uw normale operationele activiteit kan juridische gevolgen hebben.

Fusies en overnames

Fusies en overnames betekenen een uitdaging voor dynamische organisaties. Als manager of ondernemer wil u die uitdaging langs alle kanten bekijken om de beste voorwaarden voor de transactie te bekomen. Daarom werken onze professionals bij fusie-, verkoop- of overnametrajecten op basis van integraal procesmanagement

Vennootschapsrecht & overnames

Organisaties moeten zich naar verschillende stakeholders toe verantwoorden: aandeelhouders, bestuurders, management zowel intern als extern. Ondersteuning om aan alle rapporteringsvereisten te voldoen door een expert kan ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor uw organisatie.

Conflictbeheersing

Grant Thornton adviseert u over de standpunten die u kan innemen tegenover uw medevennoten of contractpartners in het geval van een conflict. Tevens kunnen wij optreden als onafhankelijk bemiddelaar om te komen tot een onderhandelde oplossing die de samenwerking een nieuw elan kan geven. Indien toch besloten wordt om uit elkaar te gaan, helpen wij u bij het tot stand brengen van een minnelijk beëindigingsakkoord.

Herstructureringen en sociaal overleg

De hertekening van uw groepsstructuur en/of de uitvoering van sociale herstructureringen kan een aanzienlijke kostenbesparing en/of efficiëntieverbetering betekenen. Onze juristen adviseren u graag over de te volgen procedure en loodsen u vervolgens door de verschillende stappen ervan

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

Het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht is een doolhof van reglementeringen waarin een werkgever gemakkelijk zijn weg verliest. Onze juristen adviseren u en staan u bij van bij de aanvang van de arbeidsrelatie met uw werknemer tot aan zijn uitdiensttreding (ontslag, pensioen, enz.).

ICT-recht & GDPR

Elke onderneming is afhankelijk van ICT-ondersteuning. Gelet op het bedrijfskritieke karakter van veel ICT-toepassingen is het afsluiten van degelijke contracten en absolute must. Grant Thornton beschikt over een uitgebreide expertise in de advisering over en redactie van diverse soorten ICT-contracten.

Legal Counsel as a Service

Heeft uw bedrijf nood aan een 100% betrokken ‘gespecialiseerde’ generalist die de ins and outs van uw bedrijf echt kent? Onze adviseurs redeneren vanuit uw business en verlenen pragmatisch juridische ondersteuning door op de hoogte te zijn van uw bedrijfsstrategie, haar operaties en de business specifics.