Whistleblowing is een van de meest doeltreffende maatregelen om fraude te voorkomen en op te sporen

Onderzoek* bevestigt dat gemiddeld elk jaar 5% van de omzet verloren gaat aan fraude. Bovendien liggen fraudeverliezen twee keer hoger in organisaties zonder klokkenluidersprogramma. Een klokkenluidersprogramma helpt uw organisatie zowel bij de preventie van fraude maar ook de snelle detectie van fraude. Op die manier kan u fraudeverliezen beperken en zelfs vermijden.

Recente Belgische wetgeving verplicht in 2023 een grote groep van organisaties om een meldingskanaal in te richten en de bescherming van de klokkenluider te garanderen. Meer specifiek is het toepassingsgebied voor de private sector: 

 • vanaf 15 februari 2023: rechtspersonen met 250 en meer werknemers
 • vanaf 17 december 2023: rechtspersonen met 50 en meer werknemers.

Binnen een werk gerelateerde context moet de medewerkers de mogelijkheid krijgen om  anoniem informatie te melden over daadwerkelijke of potentiële incidenten en dit met een zeer ruim toepassingsgebied, denk aan: overheidsopdrachten, productveiligheid, voedselveiligheid, privacy, netwerkbeveiliging, consumentenbescherming, vervoersveiligheid, milieubescherming, volksgezondheid, belastingfraude en -ontduiking, enzovoort.

Wij adviseren organisaties om:

 • het opzet en de doeltreffendheid van een klokkenluidersprogramma de nodige aandacht te geven om zo naleving van de wetgeving te verzekeren
 • gebruik te maken van toonaangevende praktijken en een betrouwbare tool
 • de meest geschikte, maar ook kostenefficiënte aanpak voor de functie van meldingsbeheerder te bepalen. Maak hierbij gebruik van een gespecialiseerd team dat het vereiste niveau van zekerheid, inzichten en deskundigheid kan bieden
 • te beoordelen in welke mate de reeds geïmplementeerde klokkenluidersregeling in overeenstemming is met de huidige wetgeving.

Hoe kan Grant Thornton u helpen?

Het Grant Thornton klokkenluiders- en forensisch team staat klaar om u te helpen met uw uitdagingen bij de implementatie van een klokkenluidersprogramma. Er komt immers veel meer bij kijken dan alleen het installeren van een intern meldingskanaal. We presenteren een aanpak op maat van uw organisatie, rekening houdend met de cultuur, omvang, maturiteit en bestaande klokkenluiderselementen. Daarbij maken we gebruik van ‘best practices’ en richtlijnen om ervoor te zorgen dat uw klokkenluidersprogramma effectief is en correcte naleving gegarandeerd wordt. We garanderen ook een kosteneffectieve aanpak, waarbij we de kosten minimaliseren en toch uw doelstellingen realiseren. Confidentialiteit staat hier te allen tijde centraal.

Wij brainstormen en bespreken graag wat voor uw organisatie de meest geschikte en effectieve aanpak is:

 • Wij bieden een betrouwbare klokkenluiderstool aan die voldoet aan de Belgische wetgeving, waarmee onder andere anoniem melden mogelijk is.
 • Wij adviseren en begeleiden u bij de implementatie van het klokkenluidersprogramma.
 • Wij kunnen u ook volledig ontzorgen door de rol van meldingsbeheerder op ons te nemen (‘Whistleblow officer’), een onafhankelijke en onpartijdige adviseur uitgerust met forensische en juridische achtergrond. Bij het beoordelen van meldingen kunnen we beroep doen op onze experten binnen andere domeinen (denk aan fiscaliteit, BTW, financieel, interne controle, milieu, enzovoort).
 • Wij kunnen u ondersteunen en de feiten helder krijgen adhv een forenisch onderzoek.
 • Wij kunnen ook nagaan of uw huidig klokkenluidersprogramma voldoet aan de Belgische wetgeving en u de nodige zekerheid hieromtrent bieden.

(* ACFE Report to the Nations – 2022)

Ons klokkenluidersprogramma

Whistleblowing

Onze brochure

Isabel Derison
Partner, Business Risk Services
Isabel Derison