article banner

Klokkenluidersdienstverlening

Whistleblowing is een van de meest doeltreffende maatregelen om fraude te voorkomen en op te sporen

Volgens een onderzoek (ACFE Report to the Nations - 2022) wordt geschat dat elk jaar 5% van de omzet verloren gaat aan fraude. Verder blijkt dat fraudeverliezen twee keer hoger liggen in organisaties zonder klokkenluidersprogramma. Het rapport bevestigt dat zulk programma één van de meest effectieve maatregelen is om fraudeverlies met 50% te verminderen. Het is niet alleen een belangrijke maatregel ter preventie van fraude, maar het dient ook als een signaalfunctie voor organisaties. Op die manier is de organisatie in kwestie als eerste op de hoogte, wordt fraude gemakkelijker gedetecteerd om zo ook de oplopende fraudeverliezen te vermijden.

Relevante regelgeving

Naar aanleiding van Belgische regelgeving (gebaseerd op EU-richtlijn 2019/1937) die voorziet in de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, moeten organisaties een intern meldingskanaal inrichten en de bescherming van de klokkenluider garanderen. Meer specifiek is het toepassingsgebied voor de private sector: 

  • Begin 2023: rechtspersonen met meer dan 250 werknemers
  • Vanaf 1 januari 2024: rechtspersonen met meer dan 50 werknemers

Deze organisaties moeten een potentiële klokkenluider (vaak een werknemer) in staat stellen anoniem informatie te melden, met inbegrip van redelijke vermoedens over daadwerkelijke of potentiële incidenten, die hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden binnen een werk gerelateerde context. Het toepassingsgebied van dit soort incidenten is zeer breed en omvat onder andere: Overheidsopdrachten, productveiligheid, voedselveiligheid, privacy, netwerkbeveiliging, consumentenbescherming, vervoersveiligheid, milieubescherming, volksgezondheid, belastingfraude en -ontduiking, enz…

Is het alleen een kwestie van naleving (compliance)? 

Het aantonen van naleving (compliance) is een belangrijke doelstelling, maar nog belangrijker zijn de opportuniteiten verbonden aan een effectief klokkenluidersprogramma. 

Naast het voorkomen en snel opsporen van fraude en dus van financiële frauderisico's, is een klokkenluidersprogramma met een intern meldingskanaal een fundamenteel onderdeel van deugdelijk bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen van elke organisatie in elke sector. Het is een manier om werknemers te respecteren en een open en transparante cultuur te bevorderen. Organisaties die de positieve waarde en het effect op hun reputatie zien, zullen voordeel halen uit meer duurzame relaties met hun stakeholders.

ster_NL.PNG

Hoe kan Grant Thornton u helpen?

Het Grant Thornton klokkenluiders- en forensisch team staat klaar om u te helpen met uw uitdagingen bij de implementatie van een klokkenluidersprogramma. Er komt immers veel meer bij kijken dan alleen het installeren van een intern meldingskanaal. We presenteren een aanpak op maat van uw organisatie, rekening houdend met de cultuur, omvang, maturiteit en bestaande klokkenluiderselementen. Daarbij maken we gebruik van ‘best practices’ en richtlijnen om ervoor te zorgen dat uw klokkenluidersprogramma effectief is en correct naleving gegarandeerd wordt. We garanderen ook een kosteneffectieve aanpak, waarbij we de kosten minimaliseren en toch uw doelstellingen realiseren.

Het Grant Thornton klokkenluiders- en forensisch team kan u op verschillende manieren bijstaan. Afhankelijk van uw doelstellingen kunnen wij een rol op maat vervullen. Wij brainstormen en bespreken graag wat voor uw organisatie de meest geschikte en effectieve aanpak is.

Concreet bieden wij een klokkenluiderstool en advies aan over de implementatie van het klokkenluidersprogramma. We kunnen echter verder gaan in het ontzorgen van onze cliënten door de rol van meldingsbeheerder op ons te nemen (‘Whistleblow officer’), een onafhankelijke en onpartijdige adviseur uitgerust met forensische en juridische achtergrond. De onderstaande figuur geeft de bouwstenen weer die wij kunnen bieden om uw klokkenluidersprogramma te versterken.

SO_NL.PNG

Wat zijn de voordelen van het uitbesteden van de rol van meldingsbeheerder (whistleblow officer)?

  • Op basis van de behoefte - Enkel kosten wanneer een melding wordt ontvangen
  • FTE en kostenbesparing - Zo is het niet nodig om een medewerker op te leiden en in een back-up te voorzien
  • Onpartijdige en onafhankelijke opvolging en advies
  • Gemakkelijke en snelle toegang tot een vertrouwde adviseur en relevante specialisten voor de domeinen in kwestie (fraude, GRC, juridisch, straf- en arbeidsrecht, belastingen, waarderingen, financiën, boekhouding, ...).
  • Een extra garantie dat het opzet en opvolging van het klokkenluidersprogramma in overeenstemming is met de voorschriften bij inspecties.

Assurance of ‘readiness’ audit van het klokkenluidersprogramma

Wanneer uw klokkenluidersprogramma reeds geïnstalleerd is en u zekerheid zoekt van een onafhankelijke auditor, zijn wij deskundig in het uitvoeren van een interne audit op uw klokkenluidersprogramma, gerelateerde processen, beleid en procedures. Tijdens zulke audit onderzoeken we uw documentatie, verifiëren we rollen en verantwoordelijkheden, analyseren we case handling activiteiten en controlemaatregelen, etc. Op die manier kunnen we een advies geven wat betreft het opzet en de effectiviteit van uw klokkenluidersprogramma en formuleren we waar nodig verbetermogelijkheden.

PARTNER

Isabel Derison

Business Risk Services

Neem contact op
Whistleblowing

Onze dienstverlening in een notendop

Downloaden