Een doeltreffende interne auditfunctie helpt dynamische organisaties risico’s beter te beheren en deze om te zetten in opportuniteiten

Organisaties worden voortdurend geconfronteerd met een veranderend strategisch, financieel, wetgevend, operationeel en technologisch risicolandschap, waarbij ze met uitdagingen worden geconfronteerd die, mits zorgvuldige aanpak, in opportuniteiten kunnen worden omgezet. In hun toezichthoudende rol waarderen de leden van de Raad van Bestuur en het Auditcomité de onafhankelijke inzichten van onze interne auditoren in dit opzicht.  CEO's beschouwen onze interne auditoren als vertrouwde adviseurs bij de verwezenlijking van hun strategische ambities.

Een adequate interne auditfunctie kan onafhankelijke en objectieve inzichten (zekerheid) verschaffen over de doeltreffendheid van strategieën, doelstellingen, risicobeheersing, processen en interne controles. Het is een hoeksteen van deugdelijk bestuur en organisatorische uitmuntendheid, maar het vereist toegang tot een pool van bekwame en diverse experten, opgeleid en in staat om het gehele risicolandschap waarmee organisaties vandaag de dag worden geconfronteerd, te beoordelen en zekerheid te verschaffen.

Wij adviseren organisaties om:

 • te beoordelen of het opzet van de huidige interne auditfunctie geschikt is voor de veranderende aard van het risicolandschap en of het interne auditplan de relevante en belangrijkste risico's voldoende afdekt
 • gebruik te maken van toonaangevende praktijken en inzichten uit verschillende markten en industriesectoren
 • de meest geschikte, maar ook de meest kostenefficiënte aanpak voor de interne auditfunctie te bepalen: Maak gebruik van een gespecialiseerd team dat het vereiste niveau van zekerheid, inzichten en deskundigheid kan bieden
 • te zorgen voor een kwalitatieve, methodologische en norm gebaseerde aanpak toegepast door alle relevante actoren op het gebied van risicotoezicht, -beheer en interne audit.
Isabel Derison
Partner, Business Risk Services
Isabel Derison

Hoe Grant Thornton u kan helpen

Van een volledig uitbestede interne auditfunctie tot een eenmalige gespecialiseerde audit, onze teams bieden onafhankelijke en objectieve inzichten en ondersteuning. Onze ervaren en gecertificeerde interne auditoren werken samen met u in een partnership en zijn onderlegd in alle aspecten van een interne auditfunctie. Wij kunnen u helpen met:

 • outsourced interne audit, we verzekeren een optimale, doch kostenefficiënte interne auditfunctie
 • co-sourced interne audit, waarbij we het bestaande team ondersteunen met ervaren interne auditoren en/of gespecialiseerde deskundigen
 • eenmalige, gespecialiseerde review- of assurance-opdrachten (bv. GDPR, risicobeheer bij derde partijen, ...)
 • voorbereiding van het interne auditplan
 • overdracht van kennis door middel van opleiding en ‘on the job training’
 • opzetten van de interne auditfunctie of advies over het optimaliseren van de functie op vlak van strategie, governance, rapporteringslijnen, methodologie, intern auditcharter, enz.
 • interne audit Quality Assessment Reviews (QAR) om de adequaatheid (opzet) en doeltreffendheid van de interne auditfunctie te evalueren
 • evaluatie van het opzet en werking van het Auditcomité/Raad van Bestuur (bv. aan de hand van een maturiteitsanalyse)
 • uitvoeren van IT-audits en evalueren van risico's in IT-systemen en -processen.