Dynamische organisaties groeien en veranderen voortdurend. Succesvol groeien betekent vaak zich een weg banen door een complex geheel van opportuniteiten, uitdagingen en risico’s. 

Onze Advisory services zijn specifiek bedoeld om uw ambities te ondersteunen en u te helpen uw doelstellingen te verwezenlijken. Het is onze missie om u te helpen bij het creëren, beschermen en transformeren van toegevoegde waarde, zodat u morgen voorspoedig kunt groeien en duurzame resultaten kunt neerzetten.

Dat doen we vanuit twee belangrijke en onderling verbonden kerndomeinen:

Business Risk Services – Wij kunnen u helpen met het identificeren en beheren van risico’s door er actief mee naar op zoek te gaan en dit zowel binnen als buiten uw organisatie. We brengen u op de hoogte van belangrijke nieuwe trends en aankomende wetgeving. Onze ervaren specialisten helpen u om deze inzichten om te zetten in opportuniteiten. We zijn een vertrouwde partner voor de Raad van Bestuur, het Audit-, Risicocomité en de C-suite. Op basis van het type organisatie en de maturiteit helpen we uw organisatie opschuiven en aantoonbaar maken dat goed bestuur, risicobeheer en continue verbetering belangrijke drijfveren zijn. We zijn gespecialiseerd in interne audit, risico-, compliance beheer, IT & technologie, fraude, duurzaamheid en niet-financiële rapportering (ESG), GDPR, data-analyse enzovoort.

Transaction Advisory Services – Wij kunnen u advies verlenen en ondersteunen doorheen elke fase van een transactie alsook bij de integratie achteraf van verkopen, overnames, het aantrekken van extern kapitaal of vreemd vermogen of het aanboren van de mondiale kapitaalmarkten.
Onze specialisten luisteren naar uw behoeften, omdat we weten dat u uw bedrijf beter dan wie ook kent. We vertrouwen niet op kant-en-klare diensten die simpelweg op verschillende klanten, uitdagingen en markten kunnen aansluiten. Wij ontwikkelen oplossingen op maat voor uw organisatie en uw unieke vereisten en doelstellingen.
We brengen de juiste mensen bij elkaar om een ​​serviceaanbod uit te bouwen rond uw behoeften: zowel multidisciplinair als internationaal. Wij zorgen voor duidelijke inzichten, praktische oplossingen en een engagement op het vlak van kwaliteit.

Advisory

Transaction advisory services

Als onafhankelijke adviseurs verlenen onze transactiespecialisten onafhankelijk advies. Zij focussen op de volledige transactiecyclus en niet alleen op de financiële elementen ervan. Een onafhankelijke due diligence is in het belang van de koper én de verkoper.

Restructuring

Op basis van onze “to-the-point” analyses identificeren wij samen met u de gepaste herstructureringsmogelijkheden om kasstromen, resultaten en balansposities op korte termijn te helpen verbeteren.

Risicobeheer en compliancebeheer

Wat zijn de risico's voor mijn onderneming? Welke stappen moet ik ondernemen om deze risico's te vermijden? Onze business-risk-adviseurs helpen je graag op weg.

Interne audit

Een doeltreffende interne auditfunctie helpt dynamische organisaties risico’s beter te beheren en deze om te zetten in opportuniteiten.

Cyber risk services

Elke dag evolueren de dreigingen op het gebied van cybersecurity en gegevensprivacy. Het is essentieel om de dreigingen te herkennen, uw blootstelling te begrijpen, uw prioriteiten in evenwicht te brengen en een allesomvattende respons te formuleren. Wij bieden ondersteuning bij het aanpakken van zowel wereldwijde als lokale behoeften op het gebied van cybersecurity en privacy compliance. We beoordelen de risico's van cyberaanvallen en de maturiteit van beveiligingsprogramma's, en we adviseren en implementeren oplossingen op het gebied van personeel, proces en technologie om informatieactiva te beschermen. Neem contact met ons op voor een gedegen strategie waarmee u proactief de cyberrisico's kunt beheren, zowel binnen als buiten uw organisatie. Wij staan klaar om u te helpen uw toekomst te waarborgen.

Data-analyse & process mining

Bedrijven beschikken over enorm veel data en die hoeveelheid informatie neemt bovendien elke dag toe. Een dieper inzicht verwerven via data-analyse kan de waarde, de commerciële uitdaging en de mate van inzicht in het bedrijf doen toenemen.

Business plan & financieel plan

Business plan & financieel plan

Technology risk assurance

Hoe krijg ik een getrouw inzicht in de prestaties, beveiliging en integriteit van mijn IT-omgeving?

Waarderingen

Hoe de waarde van een onderneming bepalen? Er bestaan diverse waarderingsmethodes. Onze experts begeleiden bij het vaststellen van de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde, de vermogensverhoudingenmethode en de goodwillmethode.

Advies bij fusies en overnames

Zowel geplande strategie als ad hoc opportuniteiten kunnen er voor zorgen dat dynamische organisaties overgaan tot overnames of desinvesteringen, allianties, beursgang, … Onze onafhankelijke adviseurs kunnen u begeleiden in dit proces. Van het opmaken van een strategie tot de implementatie van de verandering, vanaf het moment waarop de mogelijke transactie wordt geïdentificeerd, de daaropvolgende waardering, doorheen de due diligence en de eventuele structurering na de deal.

Due diligence

Een overname betekent riscico nemen. Due diligence brengt die risico’s voor u in kaart. Risico’s van financiële, pensioengerelateerde, fiscale, juridische, operationele of administratieve aard. Ons due diligence proces onderzoekt alle risico’s en opportuniteiten van uw plannen en biedt u onderbouwde advies over de transactie die u overweegt. Due diligence helpt bij de uiteindelijke beslissing, omdat u ze kan nemen met zicht op alle feiten.

Business consulting services

Dynamische organisaties helpen keuzes te maken, projecten te realiseren en hun doelstellingen te bereiken.

Smarter use of data

The right data analytics strategy can help you gain competitive advantage. Key is enabling timely business decisions that respond to market conditions and improve operations. We help our customers have true insight in their data in order to maximize business output. Our job is to link business strategy, data (internal & external), processes and technology.

Better customer interaction

Achieving real customer intimacy in a highly competitive market. The customer relationship has evolved considerably in the past few years. Previously, to succeed, companies mainly focused on transactional and rational elements such as product specifications or service. Today, this is no longer enough to remain competitive. As customers say and most managers recognize, a company’s organic growth now largely depends on its ability to offer its customers positive and memorable experiences. Only in this way, organisations can gain their customers’ loyalty and make them ambassadors of their products, services and their brand.

Focused choices in project investments

Organisations today remain under pressure to innovate and grow. At the same time, they are forced to increase existing operational efficiencies and reduce costs – a real challenge for most companies. How to make sure you make the right choices: what projects should be executed, which projects are no longer relevant? What resources and budgets do we need to continue to grow and innovate? How much do we need to keep our business as usual running? How do we manage the risks linked to the implementation of multiple complex projects in the organisation?

Fully adapted enterprise structure

Your company has defined its business strategy and needs a structure to make that business strategy work. That structure is the backbone of your business and thus your growth. It consists of your organisation structure, your business processes and your IT landscape. This backbone is a crucial link between your business strategy and the execution of your projects. The intent of an enterprise structure is to determine how your organisation can most effectively achieve its current and future objectives

Smooth transformation

In today’s challenging economy, the most successful companies are those that can their execute key initiatives seamlessly. Having the right strategies and ideas is vital, but they are meaningless if an organization is unable to implement the necessary transformation. In an era when all organizations need to focus on execution, those that can execute successfully can differentiate themselves from their competition and achieve their growth objectives.

Procesoptimalisatie en interne controles

Toekomstbestendige organisaties moeten regelmatig hun strategieën en doelstellingen herzien en daarbij hun tactieken, processen, interne controles en systemen optimaliseren.

Fraude en integriteit

Fraudeurs worden steeds inventiever en kunnen verschillende strategieën toepassen afhankelijk van de zwakke punten van hun doelwit. Daarom is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat in uw organisatie het juiste niveau van preventieve maatregelen tegen frauderisico's aanwezig is.

Sustainability & Impact services

Hoe maak ik duurzaamheid echt onderdeel van mijn strategie? Hoe realiseer ik waardevolle impact? Hoe krijg ik grip op klimaat gerelateerde risico’s en kansen? Wij kunnen u helpen in uw ESG journey.

Klokkenluidersdienstverlening

Een klokkenluidersprogramma helpt uw organisatie zowel bij de preventie van fraude maar ook de snelle detectie van fraude. Op die manier kan u fraudeverliezen beperken en zelfs vermijden.