Advies en/of begeleiding GRP procedure

De procedure gerechtelijke organisatie (GRP, de vroegere WCO of Wet Continuïteit Ondernemingen) biedt reële overlevingskansen voor het geheel of een gedeelte van de activiteiten van ondernemingen. De procedure van gerechtelijke organisatie is bestemd voor ondernemingen in financiële of dreigende financiële moeilijkheden die intrinsiek rendabel zijn doch omwille van diverse redenen (vb. covid-19) te kampen hebben met een te grote schuldenlast.

Essentieel om te slagen zijn een haalbaar aflossingsplan en een schuldherschikking. Inzicht in de toekomstige rendabiliteit van de onderneming is dan ook essentieel voor de opmaak van het herstelplan. Dit dient namelijk de plannen van gezondmaking te beschrijven en kan voorzien in een afbetaling van de overgebleven schulden over een periode van 5 jaar.

Wij kunnen u bijstaan inzake:

  • advies inzake haalbaarheid GRP procedure
  • bijstand bij de opmaak van de aanvraag tot GRP bescherming
  • financiële begeleiding bij de opmaak van het herstelplan en het opvolgen en monitoren van de financiële situatie tijdens een GRP procedure.
Partner Steven Pazen

Transaction Advisory Services

Neem contact op