Elke onderneming is in mindere of meerder mate afhankelijk van ICT-ondersteuning. Van een kleine lokale netwerkomgeving tot volledige geautomatiseerde bedrijfsprocessen, ICT is niet meer weg te denken uit het ondernemingsleven.

Gelet op het bedrijfskritieke karakter van veel ICT-toepassingen is het afsluiten van degelijke contracten en absolute must. Ook voor de ICT-dienstverlener is het afsluiten van goede contracten van groot belang.

Grant Thornton beschikt over een uitgebreide expertise in de advisering over en redactie van diverse soorten ICT-contracten, zoals:

  • PAAS- en SAAS-contracten
  • Hosting contracten
  • Time and material contracten 
  • Licentie en andere IP-gerelateerde contracten 
  • SLA’s.

GDPR  

GDPR - General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is een reglementering die aan elke entiteit die persoonsgegevens verwerkt een reeks verplichtingen oplegt. Dit met het oog op een betere bescherming van de rechten van de titularis van deze persoonsgegevens.

De verplichtingen omvatten onder meer het opstellen/ naleven/ implementeren van: 

  • een omstandig register van verwerkingsactiviteiten. 
  • documenten waarin de betrokkene geïnformeerd wordt over de verwerking van zijn gegevens. 
  • de meldingsplicht van datalekken en het registreren van deze datalekken in een incidentenregister. 
  • de rechten van de betrokkene.
  • technische en organisatorische maatregelen met het oog op de bescherming van persoonsgegevens. 

Grant Thornton beschikt over een ruime ervaring inzake GDPR-implementaties bij ondernemingen en andere entiteiten. Wij streven hierbij naar een pragmatische aanpak, waarbij wij trachten een gezond evenwicht te vinden tussen het behalen van het vereiste compliance niveau en een modus operandi die haalbaar en werkbaar is.