Duidelijk fiscaal advies: de motor van ondernemingsgroei

Een succesvolle onderneming draait niet enkel om goede omzet- en winstcijfers. Ook fiscaliteit is een belangrijk aandachtspunt.

Compliance is een deel van dat verhaal. Uw fiscale verplichtingen nakomen is prioritair, maar ervoor zorgen dat de operationele en fiscale structuur van uw onderneming in lijn ligt met uw groeistrategie: dat maakt het verschil.

Onze aanpak

Onze belastingconsulenten hebben uitgebreide kennis van de wetgeving inzake directe en indirecte belastingen en tevens van de internationale regelgeving. Zij geven advies op maat aan ondernemingen over compliance, maar ook over hoe ze risico’s kunnen beheersen en gebruik kunnen maken van diverse optimalisaties.

Of het nu gaat om KMO’s of grote (lokale of internationale) ondernemingen en groepen, onze teams maken een diepgaande analyse van de fiscale positie van uw onderneming en zoeken naar oplossingen.

Onze proactieve aanpak zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van alle relevante ontwikkelingen, zodat we u meteen kunnen adviseren als deze gevolgen zouden hebben voor uw onderneming en groeiambities.

Tax

Vennootschapsbelasting

Het vereist voortdurend management en opvolging om uw organisatie aan de verplichtingen van de fiscale wetgeving te doen voldoen. Onze adviseurs staan u bij met advies op maat, assisteren bij onder andere aangifteverplichtingen of nemen uw volledige complianceproces in handen.

Btw

Ons team full-time BTW-specialisten kan u ondersteunen in verschillende domeinen, van advies en risicomanagement tot implementatie en optimalisatie. Naast advies bieden we ook assistentie en support: we kunnen u tevens helpen bij het vervullen van formaliteiten.

International tax & VAT

Uw onderneming is reeds internationaal actief of u overweegt de stap naar het buitenland te maken, dan wil u voortdurend uw inspanningen maximaliseren. Is nationale wetgeving inzake vennootschapsbelasting al complex, dan dragen buitenlandse regels en internationale fiscale wetgeving daar nog verder toe bij.

Compensation & Benefits

Om de beste talenten te kunnen aanwerven en houden, is het van essentieel belang om geoptimaliseerde en concurrerende loonpakketten te kunnen aanbieden. Grant Thornton helpt u met het samenstellen van aantrekkelijke pakketten op maat van uw activiteit en het profiel en expertiseniveau van uw medewerkers.

Internationaal BTW advies

Onze teams bieden praktisch toepasbaar advies op nationaal en internationaal niveau. Zij helpen u een internationale BTW structuur opzetten, ofwel als ondersteuning van uw eigen BTW afdeling of op volledige outsourced basis.

BTW compliance

Ons dedicated internationaal compliance team evalueert uw BTW verplichtingen en geeft advies op de meest geschikte registratie. Zij kunnen u bijstaan met de volledige Belgische btw-boekhouding en de indiening van de btw-aangiften (of nazicht).

Transfer pricing

Onze experten helpen uw transfer pricing te documenteren en uw intra-groepstransacties en rapportering te organiseren. Zij ontwerpen en implementeren transfer-pricing-structuren, zowel voor lokale als voor internationale ondernemingen.

Global mobility services

Internationale tewerkstelling is een standaard praktijk geworden in het hedendaagse HR-beleid. Niettemin roept dit zowel bij de expat als bij de werkgever verschillende vragen op. Is een werkvergunning vereist? Welk arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht is van toepassing? ...

Private client services

Familiebedrijven zijn generaties van ondernemers die hun organisatie opbouwen over jaren en generaties heen, vaak gepaard met persoonlijk risico’s om hun groeiambities te realiseren. Onze adviseurs begrijpen dat voor een familiebedrijf de accenten anders liggen en dat uw onderneming vaak meer betekent.