Om de beste talenten te kunnen aanwerven en houden, is het van essentieel belang om geoptimaliseerde en concurrerende loonpakketten te kunnen aanbieden.

Grant Thornton helpt u met het samenstellen van aantrekkelijke pakketten op maat van uw activiteit en het profiel en expertiseniveau van uw medewerkers. Onze dienstverlening  bouwt op diverse specialismen: een globaal beleid met concurrentiële looncomponenten vergt immers een goede juridische basis en een kritische fiscale blik, de nodige aandacht voor de wensen van de partijen en voor actuele evoluties.

Onze diensten omvatten:

  • split payrolls
  • specifieke juridische aspecten in verband met de aanwerving en bezoldiging van bestuurders, managers en werknemers
  • voordelen alle aard (wagen, gsm, laptop, huisvesting, enz.)
  • sociale voordelen (ecocheques, cadeaucheques, enz.)
  • kosten eigen aan de werkgever, vergoedingen voor verplaatsingskosten, enz.
  • ondersteuning bij opmaak / audit / revisie van arbeidsovereenkomsten en bijbehorende beleidsdocumenten (car policy, policy voor internationale detachering, …), alsook ondersteuning bij de concrete implementatie
  • screening naar verantwoorde fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke loonoptimalisatie (vaste en variabele beloningscomponenten)
  • uitwerken van systemen om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen (aandelenopties, warrantenplannen, winstparticipatie, niet-recurrente resultaatsgerichte bonussen, andere vormen van beheersparticipatie en/of winstdeling)
  • extra-legale pensioenplanning.