Niet enkel bij sleutelmomenten zoals overnames, aandelentransacties en fusies is juridische ondersteuning belangrijk. Ook je normale operationele activiteiten kunnen juridische gevolgen hebben.

De juridische experten van Grant Thornton leren je onderneming grondig kennen. Ze helpen je met alle juridische aspecten en zorgen voor een gestroomlijnd proces. Bij Grant Thornton begrijpen we dat je hier een ‘all-round-adviseur’ voor nodig hebt. Iemand die je continu op de hoogte houdt van veranderingen in de wetgeving. En die je uiteraard adviseert hoe je daar het best mee omgaat.

Contracten afsluiten?

Contracten vormen een belangrijk onderdeel van het zakenleven.

  • Huur-en leasingcontracten
  • Management en dienstverleningsovereenkomsten
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Productie- en licentiecontracten
  • Franchisecontracten
  • Vastgoedtransacties
  • Intellectuele eigendom

Goede afspraken met je stakeholders liggen aan de basis van goed ondernemerschap. En het sluiten van een deal komt meestal neer op het sluiten van een overeenkomst. Bij Grant Thornton begrijpen we het belang van een helder en juridisch afdwingbaar contract.

Onze juridische adviseurs schrijven heldere en uitgebalanceerde contracten, die de bedoelingen van de partijen in klare juridische taal omzetten. Op vraag screenen we contractvoorstellen op juridische risico's en stellen we aanpassingen voor. Meteen de beste garantie dat het contract je belangen voldoende behartigt.