Juridische ondersteuning die het groeipotentieel van dynamische organisaties helpt te realiseren tijdens sleutelmomenten en dagelijkse operationele activiteit

Niet enkel bij sleutelmomenten zoals overnames, aandelentransacties en fusies is juridische ondersteuning van belang. Ook uw normale operationele activiteit kan juridische gevolgen hebben. Onze juristen kunnen u op tal van gebieden adviseren of ondersteunen, zowel op nationaal als op internationaal gebied. Ze leren uw onderneming kennen en beschikken over actuele juridische kennis en ervaring om u optimaal en praktisch te adviseren.

Juridische ondersteuning

GrowthBlog Notulen: ook voor KMO’s een must! Lees verder

Uw organisatie evolueert voortdurend vanaf de oprichting. Onze juridische experts kunnen u in elk stadium van uw groei ondersteunen. Zij helpen u met alle formaliteiten en zorgen voor een gestroomlijnd proces. Bij Grant Thornton begrijpen we dat u hier een all-round-adviseur voor nodig heeft, die u kan helpen met formaliteiten, u op de hoogte houdt van veranderingen in de wetgeving en hoe u daar het best mee omgaat. 

Contracten

Huur-en leasingcontracten, management en dienstverleningsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, productie- en licentiecontracten, franchisecontracten, vastgoedtransacties, intellectuele eigendom, … Contracten vormen een belangrijk onderdeel van het zakenleven.

Goede afspraken met uw stakeholders liggen aan de basis van goed ondernemerschap en een deal sluiten komt meestal neer op het afsluiten van een overeenkomst. Bij Grant Thornton begrijpen we het belang van een helder en juridisch afdwingbaar contract. Het vormt de leidraad voor de contractpartijen in hun onderlinge relatie en biedt oplossingen voor het geval de partijen niet meer overeenkomen.

Onze juridische adviseurs schrijven heldere en uitgebalanceerde contracten, die de bedoelingen van de partijen in klare juridische taal omzetten. Op uw vraag screenen wij contractvoorstellen op juridische risico's en stellen wij aanpassingen voor. Dit is de beste garantie dat het contract uw belangen voldoende behartigt vanaf het begin van de overeenkomst en de ganse looptijd ervan.