Ervoor zorgen dat de integriteit van uw organisatie wordt beschermd en uw frauderisico wordt beperkt

Of het nu gaat om externe of interne fraude, elke organisatie krijgt op een bepaald moment in haar levenscyclus te maken met fraude. Fraudeurs worden steeds inventiever en kunnen verschillende strategieën toepassen afhankelijk van de zwakke punten van hun doelwit.

Bijgevolg heeft elke organisatie baat bij een hybride aanpak. De primaire doelstelling moet het voorkomen van fraude zijn, daarom is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat in uw organisatie het juiste niveau van preventieve maatregelen tegen frauderisico's aanwezig is. Een gedragscode, beleid en procedures op het gebied van integriteit zijn in dit verband goede praktijken. Ook het aspect IT en cyberveiligheid zijn fundamentele elementen om te (laten) beoordelen.

Mocht er toch fraude voorvallen, dan is het cruciaal dat deze zo snel mogelijk gedetecteerd wordt om het financieel frauderisico te beperken, bijvoorbeeld door continue datamonitoring of de implementatie van een klokkenluidersprogramma en -kanaal (whistleblow). Tenslotte, als een potentiële fraude aan het licht komt, kan een forensisch specialist nodig zijn om ervoor te zorgen dat de fraude wordt onderzocht en de organisatie de nodige inzichten krijgt opdat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de fraudeur. Het onderzoek zal tevens resulteren in advies over hoe de organisatie zich kan verbeteren en een soortgelijke fraude in de toekomst kan voorkomen.

Hoe Grant Thornton u kan helpen

Ons gespecialiseerd forensisch, juridisch en digitaal technologie team voert feitenonderzoeken uit naar vermoedelijke fraude, omkoping, corruptie, integriteitsschendingen, ...

Daarnaast bieden we advies op vlak van frauderisicobeheer om organisaties te helpen inzicht te krijgen in hun blootstelling aan fraude en hoe ze zowel preventieve als detectieve maatregelen kunnen implementeren.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • forensische feiten- en data analyses
  • advies inzake frauderisicobeheer en maatregelen
  • fraudebewustzijnstraining, dilemmatraining
  • beoordeling van integriteit en cultuur, ontwerp van beleid en procedures
  • digitaal forensisch onderzoek, e-discovery
  • advies inzake anti-witwassen (AML), anti-omkoping en -corruptie (ABC)
  • klokkenluidersdienstverlening
Isabel Derison
Partner, Business Risk Services
Isabel Derison