Het Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht is een doolhof van reglementeringen waarin een werkgever gemakkelijk zijn weg verliest. We zorgen voor heldere antwoorden d.m.v. praktisch en duidelijk advies over arbeids-en sociale zekerheidsrecht: van bij de start van de arbeidsrelatie met werknemers tot aan de uitdiensttredingen (ontslag, pensioen ...).

Begeleiding van sociale herstructureringen

De uitvoering van sociale herstructureringen vereist vaak de naleving van diverse specifieke wetgevingen (die zware sancties voorzien bij overtreding ..). We assisteren je bij het volledige traject en hebben oog voor de sectorale bepalingen en bedrijfseigen systemen:

  • opmaken van een sociaal plan (regelingen van vervroegd pensioen, werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet, ...).
  • aanvragen van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
  • begeleiden bij de naleving van de wettelijke procedures.
  • opstellen van ondernemings-CAO's.

Sociaal overleg

Grant Thornton kan je begeleiden bij sociale onderhandelingen met vakbonden. We bereiden je voor, zitten naast je aan de onderhandelingstafel en werken actief mee aan de totstandkoming van cao's (toekenning van maaltijdcheques, harmonisering van arbeids- en loonvoorwaarden, ...).

Helpdesk (inter)nationale tewerkstelling

Bij een tewerkstelling of detachering van een werknemer in België komen heel wat zaken kijken.

Als buitenlandse werkgever ben je misschien onvoldoende op de hoogte van de Belgische wetgeving. Ook werknemers hebben tal van vragen. We adviseren je over de sociale en fiscale gevolgen van de (inter)nationale tewerkstelling en verlenen bijstand bij het vervullen van de vereiste formaliteiten en bij de opstart van de payroll in België.

Tewerkstelling buiten België

Grant Thornton adviseert je evengoed over de Belgische gevolgen van een internationale tewerkstelling en over de te vervullen formaliteiten. Indien gewenst schakelen we een Grant Thornton-kantoor in het land van bestemming in.