In een geglobaliseerde wereld moeten ondernemingen grensoverschrijdend op een transparante manier werken. Internationale groepen zijn actief in meerdere landen en beschouwen internationale expansie als een strategische doelstelling. De internationale mobiliteit van talent vormt daarbij een sleutelelement van het succes van een mondiale onderneming en gaat zowel gepaard met uitdagingen en risico’s als met kansen.

Gezien de voortdurende evolutie van de internationale fiscale reglementering geldt een doeltreffend, conform en rendabel beheerd internationaal mobiliteitsprogramma als een essentieel gegeven voor het welslagen van het beheer van talenten en commerciële activiteiten.

Ons Global Mobility Services-team werkt nauw met u samen om een slimme algemene mobiliteitsstrategie uit te bouwen en te ontwikkelen, alsook beleidslijnen en processen uit te werken die tegemoetkomen aan de complexe uitdagingen van het beheer van een internationaal personeelsbestand met zowel expats als werknemers op zakenreis.

Daarbij bieden we een uitgebreide waaier aan diensten aan om zowel ondernemingen als particulieren te ondersteunen, met inbegrip van:

Global Mobility Services voor uw bedrijf:

  • Strategische planning van opdrachten en salary splits
  • Uitwerking van een opdrachtenbeleid, inclusief fiscale egalisatie, enz.
  • Adviesverlenende diensten op het vlak van bezoldiging, pensionering en sociale voordelen op internationaal niveau

Global Mobility Services voor uw personeel:

  • Fiscale briefings bij aankomst en vertrek
  • Voorbereiding van belastingaangiftes voor natuurlijke personen en consultancydiensten (zowel voor ingezetenen als niet-ingezetenen)
  • Toepassing van de bijzondere fiscale regeling voor buitenlandse kaderleden
  • Hulp bij belastingaangiftes, audits en klachten
  • Fiscale egalisatie
  • Analyse op het vlak van sociale zekerheid
  • Immigratie- en arbeidsrechtelijke diensten