Bedrijven beschikken over enorm veel data en die hoeveelheid informatie neemt bovendien elke dag toe. Er zijn echter maar weinig ondernemingen die de mogelijkheden op dit vlak effectief benutten.

Een dieper inzicht verwerven via data-analyse wordt stilaan gemeengoed, waardoor de waarde, de commerciële uitdaging en de mate van inzicht in het bedrijf toeneemt.

Een doordachte analysestrategie biedt elke organisatie waardevolle inzichten. Het laat u toe om tijdig zakelijke beslissingen te nemen die de marktomstandigheden tot ver in de toekomst weerspiegelen en geeft u de mogelijkheid om uw activiteiten te optimaliseren met het oog op uw toekomstige groei en winstgevendheid.

Interne auditfuncties dienen eveneens voor meer transparantie en inzichten in risico’s te zorgen. Zij kunnen toegevoegde waarde realiseren door de efficiëntie en doeltreffendheid van het proces of activiteit door te lichten. 

Isabel Derison
Partner, Business Risk Services
Isabel Derison

Het ontwikkelen van uw analytische capaciteiten maakt daarbij het volgende mogelijk:

  • een grotere efficiëntie door middel van zinvolle inzichten
  • een gedetailleerde identificatie van risicovolle aspecten binnen uw organisatie
  • een gedetailleerde identificatie van datatrends, patroonanalyse en afgeleide waarde voor audit- en bedrijfsafdelingen
  • een verbeterde kwaliteit en snelheid van besluitvorming door middel van data-analyses die een aanvulling vormen op een op feiten gebaseerde aanpak.

Hoe Grant Thornton u kan helpen

Wij hebben de ervaring, de knowhow en het hooggekwalificeerde personeel in huis om u te helpen bij het ontwikkelen van uw data-analyse- en visualiseringsbenadering. Wij maken gebruik van toonaangevende tools die de interne auditfunctie zullen helpen met het identificeren van bijzonder risicovolle elementen binnen uw organisatie op een efficiënte en effectieve manier.

Wij kunnen u expertise aanbieden in het verschaffen van inzichten door middel van analyses. We kunnen u tevens helpen om uw team op te leiden rond de analysemogelijkheden en te zorgen een groter besef rond de aankomende trends.

Belangrijke domeinen waarin we onze klanten vandaag ondersteunen, zijn onder meer:

  • de verstrekking van datamining-, visualisatietechnieken en -analyses
  • de ontwikkeling van strategieën voor gegevensanalyse om de inzichten van uw interne auditfunctie te maximaliseren.