Bij belangrijke gebeurtenissen legt de Vennootschapswet uw onderneming verplichtingen op inzake controle en rapportering. 

Zo is een rapport van de bedrijfsrevisor vereist bij een oprichting of een kapitaalverhoging door inbreng in natura, een omvorming, een fusie, een splitsing of een vereffening.

Voor deze rapportering kan u bij onze bedrijfsrevisoren terecht. Zij stellen niet alleen het vereiste verslag op maar denken bovendien met u mee over het ruimere kader van de transactie.