Als grote organisatie bent u wettelijk verplicht om een commissaris te benoemen die verslag uitbrengt aan de algemene vergadering over de (geconsolideerde) jaarrekening.

Maar u zoekt ongetwijfeld een commissaris die meer doet dan de wet voorschrijft.

Van compliance naar management tool

De audit teams van Grant Thornton bekijken elk assurance project op individuele basis en zorgen ervoor dat de specifieke complexiteit van uw organisatie in de rapportering wordt weergegeven.

Onze multidisciplinaire teams helpen u uw sterktes en zwaktes te identificeren. Vervolgens adviseren zij u bij het richting geven aan uw verdere groei.

Dankzij deze aanpak krijgt u een accuraat en objectief zicht op uw financiële positie en beschikt u over werkbaar advies om uw efficiëntie, effectiviteit en compliance van uw corporate governance structuur nog verder te verbeteren. Op die manier wordt onze rapportering een echte management tool.

Universele auditaanpak

De auditors van Grant Thornton hanteren wereldwijd dezelfde auditmethodologie. LEAP is onze auditmethodologie en een reeks tools die door alle Grant Thornton International Ltd kantoren worden gebruikt. LEAP is meer dan alleen maar een tool, het is een business capability platform dat is gericht op leiderschap en technische uitmuntendheid. We richtten ons bij de ontwikkeling ervan op een duidelijke afstemming op de auditnormen en een optimale ervaring voor onze medewerkers en cliënten.

LEAP staat garant voor superieure kwaliteit, omdat het de best practices die we de voorbije tien jaar in onze audits hebben geïmplementeerd, volledig integreert.

Voordelen voor u

  • Een vennoot als vast aanspreekpunt
  • Beoordeling van de interne financiële controleprocessen en aansluitend bruikbaar advies met het oog op optimalisatie
  • Focus op het begrijpen van de belangrijkste risico’s en transactiecycli die een impact hebben op uw onderneming
  • Geavanceerde auditprocedures op maat van uw business – ongeacht de omvang van uw bedrijf en ongeacht uw locatie
  • Een kwalitatief hoogstaande dienstverlening over de hele wereld