Zijn uw transfer-pricing-principes en internationale transacties geoptimaliseerd en aangepast aan de actuele regels?

Internationaal ondernemen betekent rekening houden met veel verschillende regels en wetten. Transfer pricing is daardoor een hot topic. Hoe dat komt?

  • Een veelheid aan internationale wetgeving en internationaal aanvaarde principes
  • Lokale interpretaties en afwijkingen daarvan
  • Groeiende transparantievereisten
  • Belangrijke financiële gevolgen ingeval van economisch dubbele belasting

Dit alles zorgt ervoor dat het van levensbelang is dat uw organisatie aan alle verplichtingen voldoet. Geschillen en boetes ten gevolge van een onjuiste transfer pricing politiek en/of  'non-compliance' kunnen grote financiële gevolgen hebben.

Leslie Van den Branden
Managing Partner, Partner Tax & Legal
Leslie Van den Branden

Als ondernemer wil u dat uw internationale activiteiten uw groeiambities ondersteunen. Bij Grant Thornton helpen we u uw plannen te realiseren en assisteren we u bij het ontwikkelen en implementeren van structuren in functie van operationele waardecreatie en efficiëntie. Onze experten ontwerpen en implementeren transfer pricing-structuren waarbij voor alle types van intragroepstransacties (overdracht en terbeschikkingstelling van IP, bedrijfsreorganisaties, financieringen, gecentraliseerde diensten, etc.) zij aanvaardbare vergoedingen en marges bepalen.

Onze experten helpen u daarnaast uw transfer pricing te documenteren en uw intra-groepstransacties en rapportering te organiseren.

Het resultaat is een volledig transparante transfer pricing-structuur die aan internationale en nationale regelgeving voldoet. Alle onderdelen van ons advies en de implementatie daarvan worden bovendien gedocumenteerd om gewapend te zijn bij eventuele transfer pricing controles of procedures voor voorafgaande akkoorden (APA’s) te ondersteunen.