Zijn uw transfer-pricing-principes en internationale transacties geoptimaliseerd & compliant?

Internationaal ondernemen betekent rekening houden met veel verschillende regels en wetten. Transfer pricing is daardoor een hot topic. Een veelheid aan internationale wetgeving, lokale interpretae van die wetgeving en groeiende transparantievereisten zorgen er voor dat het van levensbelang is dat uw organisatie aan alle verplichtingen voldoet. Geschillen en boetes ten gevolge van 'non-compliance' kunnen grote financiële en organisatorische gevolgen hebben. 

Als ondernemer wil u dat uw internationale activiteiten uw groeiambities ondersteunen. Bij Grant Thornton helpen we u uw plannen realiseren en assisteren we u bij het ontwikkelen van de transparantie die nodig is om aan alle verplichtingen te voldoen en implementeren we structuren in functie van operationele efficiëntie.

Partner Leslie Van den Branden

Tax

Neem contact op

Onze experten helpen uw transfer pricing te documenteren en uw intra-groepstransacties en rapportering te organiseren. Zij ontwerpen en implementeren transfer-pricing-structuren, zowel voor lokale als voor internationale ondernemingen. Voor gecentraliseerde diensten en activiteiten bepalen zij aanvaardbare vergoedingen en marges.

Het resultaat is een volledig transparante transfer-pricing-structuur die aan internationale en nationale regelgeving voldoet. Alle onderdelen van ons advies en de implementatie daarvan worden bovendien gedocumenteerd om eventuele controles of procedures voor voorafgaande akkoorden te ondersteunen. 

Tot slot informeren we u over internationale regels die een impact op uw organisatie kunnen hebbeen, zodat u proactief kan reageren en aan alle aangifteverplichtingen kan blijven voldoen.