Ondersteun de groei van uw organisatie met onze transaction advisory services

Een bedrijfsovername houdt risico’s in. Verschillende variabelen op het vlak van belastingen, transacties, administratie, juridische topics, financiële issues, … kunnen een voor een gevolgen hebben en uw groeiplannen positief of minder gunstig beïnvloeden. U wil er zeker van zijn dat uw geplande transactie toegevoegde waarde creëert en dat ze uw strategie ondersteunt.

Als onafhankelijke adviseurs verlenen onze transactiespecialisten onafhankelijk advies. Zij focussen op de volledige transactiecyclus en niet alleen op de financiële elementen ervan. Een onafhankelijke due diligence is in het belang van de koper én de verkoper. Onze adviseurs werken volgens een gestructureerede methode waarbij ze rekening houden met alle financiële, operationele en strategische onderdelen van de transactie.

GrowthBlog Hoe bepaal je de prijs van aandelen in een bedrijfsovername? Lees meer

Onze teams onderzoeken de opbouw van bestaande en toekomstige verplichtingen en beoordelen de waarde van de activa en de bestendigheid van de toekomstige winstverwachtingen. Bovendien ontwikkelen zij een grondig inzicht in de commerciële en operationele aspecten van uw onderneming. Deze ruimere inzichten helpen hen andere variabelen in hun advies te integreren. Of we u nu buy-side of sell-side ondersteunen, het resultaat is steeds een duidelijk, transparant en objectief rapport. In combinatie met onze aanbevelingen zal dit u helpen om uw deal op een succesvolle manier af te ronden.