Onderzoek alle risico’s en opportuniteiten en neem uw overnamebeslissing vol vertrouwen

Een overname betekent riscico nemen. Due diligence brengt die risico’s voor u in kaart. Risico’s van financiële, pensioengerelateerde, fiscale, juridische, operationele of administratieve aard. Ons due-diligence-proces onderzoekt alle risico’s en opportuniteiten van uw plannen en biedt u onderbouwde advies over de transactie die u overweegt. Due diligence helpt bij de uiteindelijke beslissing, omdat u ze kan nemen met zicht op alle feiten.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijke due diligence is in het belang van zowel koper als verkoper. De verkopende partij voldoet hiermee aan de meldingsplicht van essentiële feiten. De kopende partij voldoet aan de onderzoeksplicht.

Private equity The challenge of buying well in today's private equity market Read more

Due diligence betekent ook een evaluatie van de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de informatie. De audit zegt iets over hoe assumpties en forecasts in het model onderbouwd zijn, zodat u over een overzicht van de opportuniteiten, risico’s en toegevoegde waarde beschikt. 

Due-diligence-rapporten

Vindt de koop uiteindelijk plaats via de aankoop van aandelen of door een asset deal? Wij geven u oplossingen voor de best mogelijke overnamestructuur en afrekenmechanismes. Daarnaast kunt u de due-diligence-rapportage gebruiken als verantwoordingsinstrument naar financiële instellingen en geldverstrekkers.

Onze bevindingen worden in een duidelijk, transparant en to-the-point rapport weergegeven, met executive summary. Het rapport kan dan helpen de overnameprijs te evalueren.