Wat is de waarde van uw onderneming?

Overnames, transfer van divisies, geschillen, management buy-outs, onderhandelingen, herstructurering, opvolgingsproblematiek, fusie of splitsing, nalatenschap, ... zijn slechts enkele mogelijke scenario’s waarbij u de waarde van uw onderneming dient te bepalen.  

Onze adviseurs garanderen een objectieve en onafhankelijke blik en gaan gestructureerd te werk om de waarde van uw aandelen, onderneming, activa en passiva te bepalen. Zij leren uw bedrijf kennen en analyseren de winstgevendheid, de risico’s, contracten, investeringen, verplichtingen, administratie en alle andere elementen die een impact kunnen hebben op de nettowaarde van uw onderneming. 

Voor het berekenen van de bedrijfswaarde bestaan er verschillende waarderingsmethodes (discounted cash flow methode, multiple methode...). Elke methode zal leiden tot een verschillend resultaat. Het waarderen is immers geen exacte wetenschap.

Onze experts in waardebepalingen begeleiden u bij het kiezen voor de juiste (combinatie van) waarderingsmethode(s). Zij stellen hun conclusies en aanbevelingen op een duidelijke manier aan u voor om u zo in het besluitvormingsproces bij te staan.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • algemene en sectorspecifieke waarderingen
  • het opzetten van een waarderingsmodel
  • de bepaling van de allocatie van de aankoopprijs (PPA)
  • impairment-berekeningen.
GrowthBlog Hoe bepaal je de prijs van aandelen in een bedrijfsovername? Lees meer