Bepalen wat uw onderneming waard is, betekent meer dan enkel naar de cijfers kijken

Overnames, transfer van divisies, geschillen, management buy-outs, onderhandelingen, herstructurering, ... zijn slechts enkele mogelijke scenario’s waarbij u de waarde van uw onderneming dient te kennen.  

Onze adviseurs garanderen een ojectieve en onafhankelijke blik en gaan gestructureerd te werk om de waarde van uw aandelen, onderneming, activa en passiva te bepalen. Zij leren uw onderneming kennen en analyseren de winstgevendheid, de risico’s, contracten, investeringen, verplichtingen, administratie en alle andere elementen die een impact kunnen hebben op de nettowaarde van uw onderneming. 

Onze experts in waardebepalingen stellen hun conclusies en aanbevelingen op een duidelijke manier aan u voor om u zo in het besluitvormingsproces bij te staan.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • algemene en sectorspecifieke waarderingen
  • het opzetten van een waarderingsmodel
  • de bepaling van de allocatie van de aankoopprijs (PPA)
  • impairment-berekeningen.
GrowthBlog Hoe bepaal je de prijs van aandelen in een bedrijfsovername? Lees meer