article banner

Business plan & financieel plan

“Een doel zonder plan is slechts een wens.” – Antoine de Saint-Exupéry

De wereld verandert snel, bedrijven moeten zich dan ook aanpassen en soms hun strategie herzien. De wereld verandert echter zo snel, dat we soms meer bezig zijn met reageren dan met het maken van plannen voor de lange termijn. De tijd nemen om naar de toekomst te kijken en grote veranderingen te beoordelen - op technologisch vlak, in termen van nieuwe investeringen, enz. - is een complex proces. Je zou zelfs geneigd kunnen zijn om te denken dat het hebben van een bedrijfsplan voor de lange termijn zinloos is, omdat de toekomst te onvoorspelbaar is geworden, maar wij zijn ervan overtuigd dat als je niet over een koers beschikt die je hebt uitgestippeld, je je eindbestemming niet zult kunnen bereiken. Verder bieden businessplannen nog verschillende andere voordelen, zoals:

  • uw belangrijkste managementleden laten nadenken over wat uw eindbestemming zou moeten zijn
  • duidelijk uw doelstellingen bepalen en deze helpen communiceren zowel naar binnen als naar buiten toe
  • uw teams verenigen rond een gezamenlijk langetermijnstreven
  • de samenwerking tussen departementen verbeteren, aangezien businessplannen doorgaans gevolgen hebben doorheen de hele organisatie.
Partner

Isabel Derison

Business Risk Services

Neem contact op

Hoe Grant Thornton u kan helpen

U weet dat u afstand moet nemen van uw dagelijkse activiteiten, maar u weet niet waar te beginnen, of uw bedrijf staat op het punt om in de nabije toekomst een belangrijk project te lanceren en u wilt graag even stilstaan bij de financiële gevolgen ervan. Grant Thornton kan u helpen uw aanpak te structureren, de impact van verschillende strategieën of investeringen op uw bedrijf te modelleren en deze samen te vatten in een duidelijke boodschap.

Wat dit punt betreft, bieden wij assistentie bij het opstellen van volgende plannen:

  • businessplan
  • financieel plan
  • meerjarenplan.